Trofeum02

W konkursie technologicznym Droniada 2021 (Droniada.eu), który odbędzie się na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego od 28 czerwca do 4 lipca, pula nagród pieniężnych wynosi 50 tys. złotych. W optymalnym układzie najlepszy zespół, czyli taki, który wygra wszystkie trzy konkurencje, uzyska 27 tys. złotych. Zgodnie z Regulaminem prawo do prawo do Nagród Głównych mają jednakże te zespoły, który zdobyły co najmniej 50% i 1 punkt w „Demo systemu”, „Trzech kolorach” i „Drzewie życia”. W zawodach wystartuje osiem zespołów akademickich z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz trzy zespoły Open, w skład których wchodzą informatycy, geodeci, mechatronicy z Krakowa, Warszawy i Bydgoszczy.

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Mikromakro, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechnika Poznańska oraz Aeroklub Poznański.

Nagrody w konkursie

Nagrody Główne ufundowało PCSS. Zdobywa I miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych. II miejsce uhonorujemy nagrodą w wysokości 15 tys. złotych, III miejsce kwotą 5 tys. złotych, zaś IV miejsce kwotą 3 tys. złotych.

Nagrody w konkursie technologicznym Droniada 2021

Natomiast fundatorem nagrody za zwycięstwo w konkurencji “Demo systemu” w wysokości 2 tys. złotych jest Fundacja Instytut Mikromakro. Nagrody Specjalne za zwycięstwa w konkurencjach “Trzy kolory”  i „Drzewo życia” po 2,5 tys. złotych ufundowała Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Ponadto zespół, który wykaże się największą skutecznością strzelecką w konkurencji Drzewo życia, tj. zrzucił celnie najwięcej kulek paintballowych otrzyma Nagrodę Specjalną Prometheus S.A. w formie aparatury Futaba. Dodatkowo PCSS oferuje staże płatne w okresie wakacyjnym dla 4 osób.. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa funduje również staż płatny dla 4 osób z kręgu uczestników zawodów.