Spartaqs Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji bezzałogowych systemów latających, pływających i jeżdżących. W swoich działaniach Spartaqs posługuje się dewizą: „BEZPIECZEŃSTWO BEZ KOMPROMISÓW”.  
Zespół ekspertów Spartaqs składa się z projektantów oraz konstruktorów z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru systemów bezzałogowych.
Spółka projektuje konstrukcje mechaniczne, oprogramowanie oraz elektronikę i posiada autorskie rozwiązania, które pozwalają oferować technologię na poziomie unikatowym w skali światowej.
Spartaqs wyróżnia się tym, iż wszystkie projekty oraz rozwiązania technologiczne są tworzone od podstaw przez własne biuro konstrukcyjne, dotyczy to w szczególności kluczowych komponentów, takich jak elektronika, protokoły transmisji i szyfrowania, algorytmy autonomii lotu, a także innych istotnych części. Pozwala to na realizację zadań na bardzo wysokim poziomie. Spółka opracowuje systemy w większości w oparciu o materiały i zasoby pochodzenia krajowego.