OpenLink Sp. z o. o. to spółka typu spin-off utworzona przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstała ona z myślą o łączeniu potencjału przedsiębiorców, naukowców oraz organizacji publicznych po to by wspólnymi siłami tworzyć rozwiązania technologiczne będące odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez najróżniejsze branże. Inicjujemy nawiązywanie relacji pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, z różnych branż, dzięki czemu uczestnicy interakcji mają szansę poszerzać horyzonty i zwiększać swoje możliwości rozwiązywania problemów współczesnego świata. Jest to możliwe, ponieważ ta interdyscyplinarna mieszanka pozwala poznać uczestnikom przedsięwzięć, które realizujemy, postrzeganie często tych samych problemów z różnych perspektyw.