Polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne.