W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pracujemy z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców. Kontynuując działania podjęte przez Premiera Mateusza Morawieckiego pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które poprawią prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu. Zmiany, które udało nam się wprowadzić w ciągu ostatnich dwóch lat przyniosły już konkretne efekty. To poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców, wzrost znaczenia małych i średnich przedsiębiorców oraz większa liczba nowych firm. Konstytucja Biznesu pokazała, że jest wiele przestrzeni do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wiele zmian już się dokonało, nad kolejnymi intensywnie pracujemy. Co ważne robimy to wspólnie z przedsiębiorcami, uważnie wsłuchując się w ich postulaty i potrzeby.

Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorczości, ale także stymulowanie pracodawców do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz pracowników.
Naszą wspólną misją jest podnoszenie efektywności polskiego biznesu przez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Chcemy w ten sposób uzyskiwać coraz to lepsze wyniki gospodarcze, tak aby owoce tej wspólnej pracy przekładały się na poprawę warunków zatrudnienia dla polskich pracowników oraz oferty rynkowej dla polskich
konsumentów.