Projekt oraz strona Mechatronika dla wszystkich powstała w celu ułatwienia zainteresowanym przyswajania wiedzy na temat mechatroniki. Chcemy integrować, pomagać i zrzeszać wszystkich przyszłych oraz obecnych inżynierów, jak również osoby, które hobbistycznie podchodzą do tematu we wszystkich dziedzinach mechatroniki.

Dziedziny jakie obejmuje mechatronika:

  • Mechanika,
  • Automatyka,
  • Robotyka,
  • Elektryka,
  • Elektroniką,
  • Informatyka.