Katedra Telekomunikacji AGH, należy do Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie. Jest ważnym ośrodkiem kształcenia i badań naukowych w dziedzinie technik telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci i usług dużych szybkości. Katedra zatrudnia na pełnych etatach przeszło 60 osób (w tym 5 profesorów tytularnych); z Katedrą stale współpracuje ok. 25 doktorantów.

Główne obszary badawcze realizowane w Katedrze Telekomunikacji obejmują:

  1. Architektury i projektowanie sieci (nowoczesne sieci optyczne, sieci nakładkowe, sieci dostępowe, niezawodność sieci,aspekty techno-ekonomiczne sieci).
  2. Protokoły dla Internetu Następnej Generacji (jakość obsługi w sieciach IP, sygnalizacja i protokoły w systemach multimedialnych, dobór trasy i zarządzanie mobilnością, MPLS, GMPLS).
  3. Łączność bezprzewodowa (sieci 4G, sieci kratowe oraz ad hoc, optymalizacja sieci UMTS, jakość obsługi w sieciach komórkowych, kratowych, ad hoc, niezawodność w sieciach bezprzewodowych).
  4. Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych oraz systemach komputerowych (architektury i protokoły dla bezpiecznych sieci, detekcja intruzów, zarządzanie tożsamością, kryptografia kwantowa).
  5. Usługi dla społeczeństwa informacyjnego (systemy i aplikacje multimedialne, postrzegana jakość usług, rozwiązania telemedyczne, wsparcie komputerowe w diagnostyce i terapii medycznej).
  6. Techniki przetwarzania informacji w sieciach komputerowych oraz systemach multimedialnych (modulacje cyfrowe, znaki wodne, eksploracja danych).
  7. Systemy inteligentnego monitoringu i wymiany informacji na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.