Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) powstał 1 stycznia 2007 r. na mocy decyzji Ministra Gospodarki o konsolidacji Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego istniał od 1969 roku. Nawiązywał do tradycji Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen powołanego do życia w 1928 r. i kierowanego przez profesora Edwarda Lipińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Instytut miał status jednostki badawczo-rozwojowej. Specjalizował się w badaniach w dziedzinie handlu zagranicznego oraz gospodarki i koniunktury światowej.

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji był placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną z ponad 50-letnim dorobkiem naukowym w zakresie badania procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności należącymi do sektora MŚP. Był jednym z prekursorów prowadzenia rynkowych badań empirycznych w Polsce ukierunkowanych na: konsumpcję i konsumenta na rynku oraz przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo.