Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) – związek metropolitalny w południowej Polsce, w województwie śląskim, utworzony na obszarze konurbacji górnośląskiej 1 lipca 2017 rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017. Związek rozpoczął działalność z początkiem 2018 i otrzymuje dochody z budżetu państwa – 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku. Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go gmin.

GZM współtworzy wespół z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Tenże powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

CEDD pełni kluczową rolę we wdrażaniu narodowego systemu U-Space. Demonstrator jest dostępny i otwarty na wszystkich użytkowników, którzy zechcą wziąć w nim udział i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Do udziału w demonstratorze GZM zaprasza zarówno podmioty dostarczające usługi z wykorzystaniem BSP jak i konstruktorów czy też instytucje naukowe.