Creotech Instruments S.A. realizuje osiem projektów sektora kosmicznego, a siedem kolejnych jest na etapie przygotowania, w tym projekt integracji mikrosatelity.