Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

W jego ramach proponujemy takie usługi jak badania precertyfikacyjne, certyfikację dobrowolną, testowanie wyrobu innowacyjnego, wykonywanie ekspertyz, pomoc w doborze i kupnie drona, przeprowadzenie oceny ryzyka.