Centrum Informacji Kryzysowej łączy kompetencje świata nauki z perspektywą użytkownika. Jesteśmy częścią Zespołu Obserwacji Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Celem CIK jest zwiększanie efektywności działań w obszarze ratownictwa i zarządzania kryzysowego poprzez:

  • efektywne wykorzystanie istniejących możliwości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej,
  • rozwój nowych metod i narzędzi w tym obszarze, w szczególności rozwój zastosowań technik satelitarnych.

Działania operacyjne CIK obejmują:

  • wsparcie eksperckie dla Państwowej Straży Pożarnej i instytucji zarządzania kryzysowego w zakresie wykorzystania informacji geoprzestrzennych i satelitarnych,
  • wsparcie geoinformacyjne dla działań Państwowej Straży Pożarnej i polskich organizacji pozarządowych poza granicami kraju,
  • testowanie użyteczności nowych pre-operacyjnych rozwiązań technicznych podczas ćwiczeń.