Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, założony w roku 1919, jest najstarszym polskim aeroklubem. Jesteśmy stowarzyszeniem, jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego, z siedzibą w Warszawie.

Aeroklub Poznański wpisany jest w rejestr stowarzyszeń, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Aeroklub Poznański figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056914(rejestracja 15 listopada 2001r.)

Aeroklub Poznański prowadzi działalność lotniczą w dziedzinie sportu lotniczego, w tym na lotnisku Kąkolewo.