Logo Parada RobotówOto logo Parady Robotów, którym odtąd sygnujemy wszystkie materiały o krakowskiej imprezie 19 i 20 czerwca 2015 r.