Z Tomaszem Dolatą z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, rozmawia Sławomir Kosieliński.

Podczas Dni Województwa Lubuskiego nasz fotograf robił widzom pamiątkowe zdjęcia z drona na zielonogórskim rynku. Nagle ktoś spłoszył gołębie, które nieopacznie karmiono okruszkami chleba. Wnet poderwały się do gwałtownego lotu tuż przed śmigłami maszyny. Katastrofa dosłownie wisiała w powietrzu. Na szczęście żaden ptak nie zahaczył o drona. A gdyby maszyna spadła…?

…Czy mieliście Państwo ubezpieczenie?

Tak, ale głowy bym nie dał, że nasza polisa obejmowała tego typu zdarzenie. Nie wiem też na jaką kwotę operator ubezpieczył swoją maszynę.

Tak bywa najczęściej, że dopiero po wypadku sprawdzamy czy rzeczywiście ubezpieczenie zadziała w naszym przypadku i na jaką sumę zawarliśmy umowę. Dlatego przy okazji ubezpieczenia – również dronów – zawsze polecamy skontaktowanie się z profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże określić naszym klientom ich potrzeby. W tym przypadku między innymi musimy określić, czy będziemy używać drona prywatnie czy komercyjnie, czy chcemy go ubezpieczyć od uszkodzenia (Aerocasco), czy też chcemy chronić siebie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych innym (OC).

Na czym polega to ostatnie ubezpieczenie?

Tomasz Dolata Ergo Hestia
Tomasz Dolata, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla użytkowników dronów. Podstawowa suma gwarancyjna wymagana Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku wynosi 3 tys. SDR, czyli ok. 16 tys. zł. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone przez ubezpieczone urządzenie do tej wysokości. Doświadczenie pokazuje jednak, że nierzadko, gdy już dojdzie do zniszczenia mienia lub dron zrani inną osobę, ta suma jest zbyt niska, aby pokryć wszystkie wyrządzone szkody. Dlatego w ramach OC można zawrzeć również tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe ponad wymaganą rozporządzeniem kwotę. Niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej zakres ochrony w ubezpieczeniu OC obejmuje loty VLOS (loty wykonywane w zasięgu wzroku). Mówiąc wprost, jeśli nasza maszyna spadnie na czyjś dom, samochód lub ludzi i coś im się stanie, ubezpieczenie OC pomoże właścicielowi drona spłacić roszczenia poszkodowanych.

W takim razie czemu służy Aerocasco (AC)?

To ubezpieczenie w odróżnieniu od OC jest dobrowolne. Jego zakres obejmuje nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego i ubezpieczonego uszkodzenia drona powstałe podczas lotów VLOS. Aerocasco oferowane jest razem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, ale ubezpieczenie OC można wykupić oddzielnie.

Mimo to chyba nie chcielibyśmy doczekać wypadku lotniczego spowodowanego przez drona? Ostatnio taki incydent ożywił media, gdy pilot samolotu pasażerskiego zgłosił do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przypadek, że na wysokości 800 metrów w rejonie podejścia na lotnisko Rębiechowo unosi się dron.

Lataj z głową - akcja ULC
Lataj „z głową” bezzałogowo – ulotka informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Podstawą naszej działalności jest edukacja. Mimo wielu prowadzonych akcji skierowanych również do użytkowników dronów nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować takich zachowań. W tych staraniach sprzyja nam miedzy innymi Urząd Lotnictwa Cywilnego, który prowadzi akcję „Lataj z głową”. Najważniejsze rekomendacje tej kampanii zwracają uwagę na to, aby nie latać nad ludźmi, miastami, drogami czy w pobliżu lotnisk. ULC podkreśla również rolę odpowiednich kwalifikacji osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą z użyciem dronów. Gdy w konsekwencji tych działań przestaniemy utożsamiać bezzałogowce z nieszkodliwymi zabawkami robienie fajnych zdjęć czy kręcenie filmów może być bezpieczne.

Liczba bezzałogowców w Polsce i na świecie rośnie w imponującym tempie. Jaki udział w rynku będzie dla Was satysfakcjonujący? Na jaki okres jest zawierane ubezpieczenie OC i Aerocasco? Czy wzrost liczby ubezpieczeń spowoduje obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej?

Jako ERGO Hestia jesteśmy jedynym ubezpieczycielem, który oferuje ubezpieczenie Aerocasco dla dronów. Zainteresowanie produktem jest bardzo duże, jednak jest to zupełnie nowa oferta, z którą klienci muszą się lepiej zapoznać. Polisy AC i OC są zawierane na rok, natomiast składki ubezpieczeniowe odpowiadają ryzyku, które jako ubezpieczyciel przyjmujemy. Wysokość stawek w przyszłości na pewno będzie się zmieniać, jednak zależy to od wielu czynników – przede wszystkim od liczby szkód oraz wysokości wypłacanych odszkodowań. W tym przypadku to ubezpieczenie niewiele się różni od innych produktów, w ramach których oferujemy naszym klientom ochronę ubezpieczeniową

Państwa nowa oferta produktów ubezpieczeniowych wskazuje, że obsługujący firmę system teleinformatyczny jest na to przygotowany. Ile czasu było potrzeba, by skonfigurować w systemie teleinformatycznym ubezpieczenie dla dronów?

Opracowując ofertę ubezpieczenia musimy w pierwszej kolejności zidentyfikować potrzeby klientów. W tym przypadku zbadaliśmy, jakiego typu ochrony mogą potrzebować użytkownicy dronów. Na tej podstawie określiliśmy zakresy ochrony ubezpieczeniowej, które proponujemy naszym klientom. Następnie została obliczona wysokość składki uzależniona od ryzyka wystąpienia szkody oraz wysokości potencjalnych odszkodowań. Systemy informatyczne ERGO Hestii są na tyle elastyczne, że w większości przypadków polisy możemy wystawiać niemal od razu po zatwierdzeniu taryf – tak było w przypadku ubezpieczenia dronów.