Nowy, asfaltowy pas startowy lotniska Muchowiec wykorzystamy w konkurencji “Korytarz życia” 2 lipca 2020 r. Pas ma 30 metrów szerokości i ponad 500 metrów długości. Nam wystarczy połowa jego szerokości. Notabene prawdziwe autostradowe pasy ruchu mają po 3,75 metra + po 3 metry na pobocza + 0,12 m na znak poziomy, rozdzielający pasy. Daje to łącznie 13,62 m. Wobec tego po 20 marca podamy obowiązujące wymiary podczas naszej symulacji.

Ku pamięci, żadna powszechnie dostępna mapa satelitarna nie uwzględnia zmian na lotnisku Muchowiec. Wciąż widzimy np. w Google Maps czy Geoportalu stary, pokruszony pas asfaltowy na cały ponad 1 km odcinku. Dopiero na zdjęciach z satelity Sentinel2 ujawnia się nowy pas asfaltowy, który zaczyna się w połowie. Remont spowodował zwężenie pasa z 70 metrów do 30 metrów. Granicę między starym a nowym pasem wyznaczają współrzędne Muchowiec_pas_01: N50.23841° E19.03391° oraz Muchowiec_pas_02: N50.23820° E19.03418°. 100 metrów dalej na płn-wsch wytyczyliśmy punkt Muchowiec_pas_03: N50.23902° E19.03496°. Możemy przyjąć, że korytarz życia odtworzymy między tymi własnie współrzędnymi (do weryfikacji w marcu).

Zgodnie z regulaminem między dwoma kolumnami aut pojawią się pojazd uprzywilejowany i intruz. Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Dla uproszczenia modelu raczej skłaniamy się do rezygnacji z dźwięku. Wykrycie sygnalizacji świetlnej ma zatem fundamentalne znaczenie i zarazem ułatwia wykrycie intruza. Przestaje mieć znaczenie postać materialna pojazdu uprzywilejowanego w obrębie korytarza życia, Może być to karetka, radiowóz policyjny czy wóz strażacki, byle dało się zidentyfikować pulsujące, niebieskie światło.