DZIEŃ I Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wyzwania związane z ochroną bałtyckiej infrastruktury krytycznej. Moderator: dr inż. Tomasz Drozdowski, Fundacja “Instytut Mikromakro”

Media społecznościowe o infrastrukturze przesyłowej. Moderator: Piotr Rutkowski, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro”

Debata panelowa: Bezpieczeństwo informacyjne. Miękkie podbrzusze twardej infrastruktury, Moderator: Piotr Rutkowski, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro” Dariusz Durałek, dyrektor sektora publicznego, Comarch SA, dr. inż. Andrzej Kilian, prezes zarządu – dyrektor naczelny OBR CTM S.A., dr. Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gen. Leszek Elas, Gazsystem DZIEŃ II 21 maja, Amber Expo, zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa   INSPIRACJE Moderator: Andrzej Gontarz, wiceprezes Fundacji “Instytut Mikromakro” 

ZADANIA. ATAK – OBRONA. Moderator: Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” Kiedy strzelać do dronów? Jak przeciwdziałać zagrożeniom powstałym w wyniku pojawienia się Bezzałogowego Statku Powietrznego nad obiektami przemysłowymi i publicznymi?

  • Obiekt „zaatakuje” Grzegorz Trzeciak – pilot i operator bezzałogowców, twórca portalu bezzałogowce.pl, wykładowca Wyższej Szkoły Sił Powietrznych.
  • Obiektu będzie bronić mec. Pawel Lis, partner Kancelarii Prawnej Bird & Bird

WYZWANIA Moderator: Piotr Rutkowski, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro”

Debata „Wyzwania w ochronie przedsiębiorstw w dobie wojny informacyjnej”