Komitet Organizacyjny konkursu technologicznego Droniada 2021

Główny Organizator, współorganizatorzy i partnerzy tworzą Komitet Organizacyjny, do którego zapraszają ponadto osoby związane z rynkiem dronowym i przemysłem 4.0. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro. Wiceprzewodniczącymi są zaś dr inż. Cezary Mazurek, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. PCSS, Sławomir Huczała, główny konstruktor Spartaqs sp. z o.o. oraz Dariusz Werschner, prezes zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Częścią Komitetu jest Komisja Sędziowska, którą kieruje Mariusz Sumara z Grupy Tomkov.

Sławomir Kosieliński

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

dr inż. Cezary Mazurek

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektor, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Sławomir Huczała

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, główny konstruktor i współwłaściciel, Spartaqs Group

Dariusz Werschner

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu, Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Mariusz Sumara

przewodniczący Komisji Sędziowskiej Droniada GZM 2020, Grupa Tomkov

Grzegorz Bilski

wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej - dyrektor lotów, prezes zarządu, DronLab

Ryszard Królikowski

wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej, doradca zarządu, Spartaqs Groups

Karol Juszczyk

sędzia techniczny, wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Maciej Zawistowski

sekretarz Komisji Sędziowskiej, ekspert Centrum Dronów, , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy

Mirosław Czyrnek

prezes zarządu, TechInnowacje Sp. z o.o., Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Dziekański

kierownik projektu „Drony Nad Metropolią” w GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Radosław Fellner

ekspert Centrum Dronów , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy

Andrzej Gontarz

ekspert, Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Informatyka

dr inż. Radosław Górzeński

adiunkt, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Politechnika Poznańska

Robert Jędrzejczak

menedżer ds. sektora publicznego, Esri Polska

Agnieszka Kaleta

ekspert, DronLab

Jacek Kucharski

ekspert, DronLab

Mikołaj Leszczuk

profesor uczelni, dr. hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza

kpt. Artur Luzar

wykładowca, SAPSP w Krakowie

dr Jędrzej Łukasiewicz

wykładowca, Zakład Lotnictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Mirosław Nawrocki

koordynator ds. innowacji i rozwoju Aerospace Lab, Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

Rafał Pacuła

Prezes Zarządu, Dilectro

Krzysztof Puzio

dyrektor ds. produkcji, Franke Polska

Piotr Rutkowski

wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Paweł Słupski

prezes zarządu, Instytutu Wspierania Nowych Technologii oraz Open Link Sp. z o. o

Paweł Smoliński

mentor Droniady, Airworks

Maciej Szeptycki

mentor, współwłaściciel , gospodarstwo warzywnicze, spółka Kalgrup

Piotr Szymaniak

menedżer, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Przemysław Tomków

prezes zarządu, Grupa Tomkov

dr inż. Krzysztof Walas

Narodowy Koordynator euRobotics Week, Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej

Krzysztof Wierzbicki

ekspert ds. multimediów, Fundacja Instytut Mikromakro

Michał Zawadzak

redaktor naczelny, Świat Dronów