Komitet Organizacyjny konkursu Droniada GZM 2020

Komitet Organizacyjny Droniady tworzą jej organizatorzy i partnerzy pod przewodnictwem Sławomira Kosielińskiego, prezesa zarządu Fundacji Instytut Mikromakro. Wiceprzewodniczącymi są zaś Sławomir Huczała, współwłaściciel i główny konstruktor Spartaqs Group, Dariusz Werschner, prezes zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych oraz Marcin Dziekański, kierownik Projektu „Drony Nad Metropolią” w GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). .

Częścią Komitetu jest Komisja Sędziowska, którą kieruje Mariusz Sumara, ekspert ds. ochrony środowiska Fundacji Instytut Mikromakro.

Sławomir Kosieliński

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Marcin Dziekański

kierownik projektu „Drony Nad Metropolią” w GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Sławomir Huczała

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, główny konstruktor i współwłaściciel, Spartaqs Group

Dariusz Werschner

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu, Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Mariusz Sumara

przewodniczący Komisji Sędziowskiej Droniada GZM 2020, Grupa Tomkov

Grzegorz Bilski

wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej - dyrektor lotów, prezes zarządu, DronLab

Ryszard Królikowski

wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej, doradca zarządu, Spartaqs Groups

Karol Juszczyk

sędzia techniczny, wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Maciej Zawistowski

sekretarz Komisji Sędziowskiej, ekspert Centrum Dronów, , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy

Mirosław Czyrnek

prezes zarządu, TechInnowacje Sp. z o.o., Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Radosław Fellner

ekspert Centrum Dronów , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy

Andrzej Gontarz

ekspert, Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Informatyka

Robert Jędrzejczak

menedżer ds. sektora publicznego, Esri Polska

Agnieszka Kaleta

ekspert, DronLab

Jacek Kucharski

ekspert, DronLab

Mikołaj Leszczuk

profesor uczelni, dr. hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza

kpt. Artur Luzar

wykładowca, SAPSP w Krakowie

dr inż. Cezary Mazurek

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektor, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rafał Pacuła

Prezes Zarządu, Dilectro

Krzysztof Puzio

dyrektor ds. produkcji, Franke Polska

Piotr Rutkowski

wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Paweł Słupski

prezes zarządu, Instytutu Wspierania Nowych Technologii oraz Open Link Sp. z o. o

Paweł Smoliński

mentor Droniady, Airworks

Katarzyna Stefaniuk

, Metropolia GZM

Paweł Szymański

Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Przemysław Tomków

prezes zarządu, Grupa Tomkov

Krzysztof Wierzbicki

ekspert ds. multimediów, Fundacja Instytut Mikromakro

Paweł Woźniak

Prezes Zarządu, uAvionics Technologies

Sylwester Wyka

Pełnomocnik Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Michał Zawadzak

redaktor naczelny, Świat Dronów

Maciej Zawistowski

sekretarz Komisji Sędziowskiej, ekspert Centrum Dronów, , Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy