Komitet Organizacyjny Droniady 2019

Komitet Organizacyjny Droniady tworzą jej organizatorzy i partnerzy pod przewodnictwem Sławomira Kosielińskiego, prezesa zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Częścią Komitetu jest Komisja Sędziowska, którą kieruje bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, kierownik Centrum Dronów w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Sławomir Kosieliński

Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Sławomir Huczała

Główny konstruktor, Spartaqs sp. z o.o.

Paweł Korzec

prezes zarządu, dlapilota.pl

Marcin Dziekański

Kierownik Projektu „Drony Nad Metropolią” w GZM., Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Mariusz Feltynowski

bryg. dr inż., CNBOP-PIB

Roland Zarzycki

Prorektor ds. dydaktycznych , Collegium Civitas

Dariusz Werschner

Prezes zarządu, Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Paweł Słupski

Prezes, Instytutu Wspierania Nowych Technologii oraz Open Link Sp. z o. o

Paweł Szymański

Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Maciej Martyniuk

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sylwester Wyka

Zastępca Dyrektora, Instytut Lotnictwa

Filip Sosin

, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Paweł Sitko

Komisarz, Szkoła Policji w Katowicach

Andrzej Wilisowski

Podinspektor, Szkoła Policji w Katowicach

Maciej Włodarczyk

, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ryszard Królikowski

ekspert, Spartaqs

Karol Cheda

menedżer, JSW Innowacje

Konrad Cioch

wiceprezes, Aerobits

Krzysztof Puzio

dyrektor ds. produkcji, Franke Polska

Przemysław Tomków

prezes, WDPO