Karol Cheda

menedżer, JSW Innowacje

Sabina Hawryłko

dyrektor, Aeroklub Krakowski

Sławomir Huczała

wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, główny konstruktor i współwłaściciel, Spartaqs Group

Robert Jędrzejczak

menedżer ds. sektora publicznego, Esri Polska

Bartosz Konopacki

menedżer, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Paweł Korzec

prezes zarządu, dlapilota.pl

Sławomir Kosieliński

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Rafał Kulczycki

dyrektor Wydziału Rozwoju , Urząd Miasta Krakowa

Mikołaj Leszczuk

profesor uczelni, dr. hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza

kpt. Artur Luzar

wykładowca, SAPSP w Krakowie

Karolina Milewska

menedżer programów sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju

Krzysztof Puzio

dyrektor ds. produkcji, Franke Polska

Piotr Rutkowski

wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

Filip Sosin

, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Marcin Szydełko

Marcin, Globallogic

Maciej Włodarczyk

, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Michał Wojas

Prezes Zarządu, Flytech UAV

Anna Wolska

zastępca dyrektora, IBRKK-PIB