Komisja Sędziowska konkursu technologicznego Droniada 2021

Komisja Sędziowska konkursu technologicznego Droniada 2021

Zgodnie z Regulaminem konkursu technologicznego Droniada 2021 w skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

  • Mariusz Sumara, Grupa Tomkov, przewodniczący
  • Ryszard Królikowski, Spartaqs Group., wiceprzewodniczący
  • Grzegorz Bilski, prezes zarządu DronLab, wiceprzewodniczący, dyrektor lotów
  • Karol Juszczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, doradca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, sędzia techniczny
  • Maciej Zawistowski, ekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB, sekretarz

Do ich zadań należy przeprowadzenie konkursu głównego w podziale na część online (23 czerwca) i terenową (28 czerwca – 4 lipca): konkurencje “Trzy kolory” i “Drzewo życia”.

INFORMACJE O DRONIADZIE 2021

W tegorocznym konkursie Droniada, który rozegramy na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego stawiamy nacisk na przetwarzanie w chmurze, uczenie maszynowe z elementami sztucznej inteligencji i połączenie detekcji zmian z mechanizmem precyzyjnego zrzutu środków ochrony roślin. Do zdobycia w trzech konkurencjach jest łącznie 100 punktów.

Głównym organizatorem Droniada GZM 2020 jest Fundacja Instytut Mikromakro.

Współorganizatorami są  Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PCSS),  Politechnika Poznańska i   Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej.