30Komisja Sędziowska Droniady GZM 2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu Droniada GZM 2020 w skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

  • Mariusz Sumara, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro, przewodniczący
  • Ryszard Królikowski, Spartaqs sp. z o.o., wiceprzewodniczący
  • Grzegorz Bilski, prezes zarządu DronLab, wiceprzewodniczący, dyrektor lotów
  • Karol Juszczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, sędzia techniczny
  • Maciej Zawistowski, ekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB, sekretarz

Do ich zadań należy przeprowadzenie konkursu głównego w podziale na część online (24 czerwca) i terenową (1 – 4 lipca) oraz hackathonu online (ścieżka freestyle) równolegle do trwania konkurencji “Korytarz życia” i “Trzy kolory”.

INFORMACJE O DRONIADZIE GZM

Podczas Droniady GZM 2020 pragniemy poznać algorytmy automatycznego wykrywania intruzów w korytarzu życia oraz sprawdzić koncepcje wykrywania patogenów chorób roślin oraz ugorów zielonych za pomocą dronów.

Głównym organizatorem Droniada GZM 2020 jest Fundacja Instytut Mikromakro.

Współorganizatorami są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (zarazem Partner Główny ), Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PCSS) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB (CNBOP).

Pełną listę organizatorów i partnerów opublikowaliśmy tutaj.

Droniada GZM organizujemy w podziale na fazę online i fazę terenową. Zaczynamy 24 czerwca konkurencją online Demo Systemu z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i YouTube. Następnie z zachowaniem wszystkich wymogów epidemicznych wg stanu na przełom czerwca i lipca udajemy się 1 lipca na lotnisko Muchowiec w Katowicach. To nie będzie impreza masowa.

W tym roku zastępujemy warsztaty na miejscu warsztatami online. Jednocześnie trwa hackathon (ścieżka freestyle). Niech każdy innowator opowie o swoim pomyśle na analizę danych z wykorzystaniem dronów w zakresie zarządzania kryzysowego, rolnictwa i ochrony środowiska.

Wyzwania na które chcemy szukać rozwiązań:

  • Susza, deficyt wody w środowisku, ochrona środowiska, ochrona wody i gleby
  • Walka ze szkodnikami i chorobami roślin
  • Rolnictwo precyzyjne, optymalizacja plonów
  • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027, metodyka wdrożenia nowych technologii w sektorze rolno-spożywczym

Harmonogram konferencji/zakresy technologiczne dające rozwiązania w/w wyzwań:

  • IoT na polu, w szklarni, w logistyce i przetwórstwie
  • Praca zdalna, e-rozwiązania, aplikacje, analiza danych, chmura obliczeniowa
  • Maszyny rolne rolnictwa precyzyjnego