Komisja Sędziowska Droniada 2018

Komisja Sędziowska Droniada 2018

Bilski GrzegorzGrzegorz Bilski,
prezes zarządu DronLab.
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej
bryg. Mariusz Feltynowski, CNBOP-PIBbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski,
kierownik Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB.
Wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej
Andrzej GontarzAndrzej Gontarz,
wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.
Sekretarz Komisji Sędziowskiej
Karol Juszczyk, CNOBP - PIB, członek Komisji KonkursowejKarol Juszczyk,
doradca Prezesa Zarządu
w EXPO XXI Warszawa.
Sędzia Techniczny
Dariusz WerschnerDariusz Werschner,
prezes zarządu
Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych / Pentacomp S.A..
Juror

Rafał Gurtler

Instruktor, Akademia UAV.
Juror

 Kaleta Agnieszka

 Agnieszka Kaleta

Dronlab,
Juror 

Ryszard Królikowski

Ryszard Królikowski

Spartaqs,
Juror

 Kucharski Jacek Dronlab

Jacek Kucharski

Dronlab.
Juror

 Filip Sekuła

Instruktor, Akademia UAV.
Juror 

 Sienicki Sebastian Akademia UAV

 Sebastian Sienicki 

Instruktor, Akademia UAV.
Juror

 Wasiluk Radosław Akademia UAV

Radosław Wasiluk

Instruktor, Akademia UAV.
Juror

Zawadzak Michał

Michał Zawadzak

Świat Dronów,
Juror