Komisja Konkursowa Droniada 2017

Komisja Konkursowa Droniada 2017

 Bilski Grzegorz Grzegorz Bilski,
prezes zarządu DronLab,
Przewodniczący Komisji Konkursowej
bryg. Mariusz Feltynowski, CNBOP-PIB bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski,
kierownik Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB,
Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej
 Andrzej Gontarz Andrzej Gontarz,
wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro,
Sekretarz Komisji Konkursowej
 Karol Juszczyk, CNOBP - PIB, członek Komisji Konkursowej Karol Juszczyk,
ekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB,
Sędzia Techniczny
 Dariusz Werschner Dariusz Werschner,
prezes zarządu
Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
Juror