Instytut Mikromakro aktywnie promuje ideę społecznej akceptacji nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem dronów, robotów i systemów fuzji informacji w bezpieczeństwie narodowym i zarządzaniu kryzysowym. Oto nasz plan na 2016 od konferencji Pięć żywiołów do Parady Robotów - Droniady.

Konferencja “Pięć żywiołów”, spotkanie menedżerów ds. bezpieczeństwa, trening służb reagowania kryzysowego z wykorzystaniem dronów, Droniada – konkurs dla zespołów akademickich, Parada Robotów, wreszcie kolejne badania rynku dronów, robotów i systemów fuzji informacji – oto nasze plany na 2016. Zapraszamy do współpracy w wymiarze merytorycznym i marketingowym. Przede wszystkim zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach. Jesteśmy przekonani, że te wszystkie nasze działania wesprą rozwój robotyki i teleinformatyki w Polsce, ułatwią uzyskać dlań społeczną aprobatę oraz pomogą w doprecyzowaniu potrzeb informacyjnych biznesu, nauki i administracji publicznej, które można zaspokajać dzięki nowym technologiom.

PRZEDSIĘWZIĘCIEDATA I MIEJSCEKONCEPCJA

IV Konferencja „Pięć żywiołów.
Wolność – informacja – bezpieczeństwo”

test_5zywiolow

21-22 kwietnia 2016 r., Kraków.
Pałac pod Krzysztofory oraz Comarch SA.
Dostęp do informacji jako kluczowy element bezpieczeństwa imprez masowych
w kontekście Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO.
Pięć żywiołów 2016 – zaproszenie do współpracy
IV Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa
„Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”.
19 – 20 maja 2016 r.
Stadion Cracovii, Kraków
Po spotkaniach z Uniejowa, Lublińca i Trójmiasta postawimy nacisk na ochronę
bezpieczeństwa informacji w firmach, bezpieczeństwo teleinformatyczne i
osłonę kontrwywiadowczą tajemnic przedsiębiorstw.
III Parada Robotów – Droniada
pod Patronatem Honorowym Szefa BBN. 
17 – 18 czerwca 2016 r.,
Aeroklub Krakowski, Pobiednik.
Przeprowadzimy trening służb we współpracy z firmami w wybranych misjach ratowniczych z wykorzystaniem różnych sensorów np. kamer pracujących w podczerwieni i czujników promieniowania z uwzględnieniem specyfiki działania mobilnych stanowisk dowodzenia. Cel: prezentacja aktualnego stanu rozwoju dronów, robotów i systemów fuzji informacji oraz doprecyzowanie potrzeb
informacyjnych służb reagowania kryzysowego.  
Natomiast zadaniem zespołów akademickich jest odszukać w ciągu 15 minut jedną z trzech zaginionych osób i dodatkowo jeden z przedmiotów na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, wynik zaś poszukiwań nanieść na mapę, z którą do akcji mogliby wkroczyć ratownicy. Istotą konkursu jest analiza i fuzja informacji. Czy do wykonania zadania użyty zostanie dron, robot lądowy, zobrazowania satelitarne albo inne narzędzie, nie ma znaczenia. Liczy się efekt. Wygra ten zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie.

III Parada Robotów – piknik naukowo-technologiczny,
w tym pokaz bolidów formuły Student –
Mistrzostwa Polski Bolidów

Logo Parady Robotów 1000x1000

19 czerwca 2016 r.,
parkingi stadionu Wisły
W programie:
¾ 
pokazy na stoiskach promocyjnych firm, uczelni i instytucji publicznych związanych z robotyką
¾ 
pokazy dynamiczne dronów 
¾ prezentacje samochodów elektrycznych 
¾ 
warsztaty robotyczne dla dzieci 
¾ pokazy bolidów Formuły Student

Badania rynku dronów 

raport_okładka_3

Październik – listopad 2016Raport „Rynek dronów w Polsce 2016”:
analiza rynku, udziały rynkowe, kierunki rozwoju. Po raz drugi przedstawimy wyniki badań rynku dronów. Czy ten rynek okrzepł?