Podręcznik drony zamówienia publiczne usługi dronowe

POBIERZ PODRĘCZNIK W FORMACIE PDF BEZPOŚREDNIO (KLIKNIJ W IKONĘ)

PDF Ikona koło red

JST z roku na rok podchodzą do dronów i usług dronowych coraz bardziej odważnie. Najwięcej dronów i usług dronowych kupują samorządy województwa mazowieckiego. To pokłosie świetnego programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP), ale też inwestycji Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, które wykorzystuje drony w scalaniu gruntów i monitoringu infrastruktury dróg wojewódzkich. Ufamy, że nasz podręcznik skłoni samorządy do większej otwartości na tą technologię.
Sławomir Kosieliński, 31 marca 2020 r.

Kluczem jest skuteczne przeprowadzenie procesu zakupowego w trybie zamówień publicznych. Zamawiający musi umieć ocenić korzyści z zastosowania dronów w stosunku do innych technologii i metod pracy, oszacować ryzyka związane z ochroną danych wrażliwych, następnie zaś zapoznać się z podstawami wykonywania misji BSP w polskiej przestrzeni powietrznej i przystąpić do wyboru wykonawcy najlepiej w drodze negocjacji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (PZP). Mówimy o tak innowacyjnej technologii i usługach, które rozwijają się skokowo, że większe korzyści przyniesie dialog z rynkiem niż korzystanie wyłącznie z trybu przetargu nieograniczonego, szczególnie gdy mamy niesprecyzowane potrzeby informacyjne.

Wsparciem w zakresie oceny korzyści z technologii dronowej służy Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, który działa w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i powołane weń dronelaby np. środowisko czy też transport. JST może również zdecydować się na pilotaż lub przewidziane w PZP negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny oraz konkurs.

Zakup drona czy usługa - diagram

Niewątpliwie jednym z elementów tej wstępnej analizy jest wybór, czy kupić własnego drona czy też zamówić usługę. Chociaż dotąd w zamówieniach publicznych dominują dostawy dronów (95% rynku), da się zauważyć rosnący trend zamawiania usług. W naszym podręczniku prezentujemy oba modele, zwracając uwagę, że od strony regulacyjnej polski rynek bezzałogowców stoi na progu poważnej transformacji. 1 lipca 2020 r. w życie wejdą jednolite przepisy unijne, zastępując w tym zakresie dotychczasowe rozwiązania krajowe. Nowe przepisy będą bardziej rygorystyczne. Właściciel drona – odtąd operator – czyli JST, będzie musiał ponosić jeszcze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych operacji powietrznych, nie mówiąc już o systematycznych szkoleniach swojego personelu i badaniach technicznych sprzętu.

Brak dobrze przygotowanej kadry do pracy z technologią dronową winien sprzyjać dążeniu JST do ścisłej współpracy między sobą np. powołując samorządowe, dronowe centra usług wspólnych. Aż się prosi by zastosować tutaj model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zanim do tego dojdzie samorządowcy staną przed wyborem jak określić swoje potrzeby. Niech inspiracją będą przygotowane przez nas opisy przedmiotów zamówienia tzw. OPZ m. in. pod kątem zakupu Bezzałogowego Statku Powietrznego (drona) z głowicą hybrydową do identyfikacji i pomiaru niskiej emisji (smogu), zamówienia usługi inwentaryzacji budowlanej i analizy pozyskanych danych metodą skanowania laserowego 3D czy też zakupu usługi polegającej na inwentaryzacji stanu zdrowotnego obszarów zieleni na terenie JST. Informacje o przetargach pochodzą z baz danych www.biznes-polska.pl. 

Przepis na sukces w przetargach dronowych

 • Poznaj swoje potrzeby informacyjne! Odpowiedz sobie na pytanie, po co Ci dron, co zyskasz na skorzystaniu z tego narzędzia niźli z innych metod? Pomogą w tym oczekiwania kilku działów wobec bezzałogowego systemu latającego.
 • Dobierz właściwie parametry sprzętu lub usługi dronowej. Od tego zależy, czy ta inwestycja zaspokoi Twoje potrzeby informacyjne.
 • Wskaż osobę, która zajmie się nadzorem nad zamówieniem, wykorzystywaniem i dystrybucją pozyskiwanych danych. Powierz jej opiekę nad sprzętem. Zapewnij jej dostęp do specjalistycznych szkoleń. Pozwoli to lepiej wykorzystać sprzęt i pozyskane dronem dane. Taka osoba przestrzeże też przed forsowaniem w przetargu zapisów niemożliwych do zrealizowania lub narażających strony postępowania na niepotrzebne ryzyka.
 • Zweryfikuj kluczowe parametry systemu podczas testów w terenie (czas lotu, loty w trybie automatycznym, odporność na wilgoć).
 • Konstruuj zamówienia, uwzględniając cykl życia systemu. Pamiętaj, że koszty utrzymania i rozwoju systemu są porównywalne z kosztami jego wykonania i odbioru. Pamiętaj o usługach szkoleń, serwisu i konserwacji. Kontroluj też zapisy gwarancji – nie tylko jej okres jest ważny!
 • Opisując przedmiot zamówienia, pamiętaj o wymaganiach jakościowych, zmierzeniu tych wymagań i kontrolowaniu jakości w toku realizacji zamówienia lub zapewnij sobie możliwość niezależnej kontroli tych parametrów.
 • Premiuj ofertę firm z doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednak parametr ten nie powinien być zbyt wygórowany tak, aby dopuszczać do złożenia oferty również firmy młode (do 2-3 lat działalności) , ale innowacyjne. Z tych samych powodów uwzględniaj nie tylko doświadczenie w projektach rynkowych ale również akademickich czy badawczych. Jeśli masz obawy, co do kompetencji młodego zespołu, zainwestuj w pilotaż.
 • Wymagaj, aby w zespole realizacyjnym znalazły się osoby o kompetencjach adekwatnych do zlecanych zadań (np. geodeci, specjaliści od gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, gospodarki leśnej, analitycy informacji obrazowej, informatycy, operatorzy dronów itp.) i weryfikuj ich obecność podczas realizacji prac oraz odpowiedzialność za zlecone prace.
 • Zabezpiecz bezpieczeństwo obiegu pozyskiwanych podczas zlecenia danych: pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania danych.
 • Pamiętaj, aby dostosować system do Twoich indywidualnych, specyficznych potrzeb. Wykonawca będzie potrzebował czasu. Krótkie terminy realizacji (14-30 dni) preferują dostawy sprzętu „z półki” lub usługi, które były już realizowane na rynku.

POBIERZ PODRĘCZNIK W FORMACIE PDF BEZPOŚREDNIO (KLIKNIJ W IKONĘ)

PDF Ikona koło red

 

 

 

 

SŁOWO O AUTORACH:
 • Michał Barankiewicz, geodeta, instruktor UAV, przedsiębiorca, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro
 • dr inż. Paweł Ćwiąkała, geodeta, adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
  im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Karol Juszczyk, geodeta, analityk przemysłu 4.0, wiceprezes zarządu Fundacji
  Instytut Mikromakro
 • Sławomir Kosieliński, historyk, publicysta, wykładowca Collegium Civitas, analityk rynku dronowego, pomysłodawca i organizator konkursu Droniada dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro
 • dr inż. Sylwester Wojciech Kucharski, leśnik, specjalista w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, b. dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
 • Justyna Kmietowicz, finansistka, specjalistka w zarządzaniu transferem technologii i gospodarki odpadami, prezes zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego –
  Parku Naukowo – Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Łukasz Olender, geodeta, specjalista w zakresie fotogrametrii niskiego pułapu
  kpt. PSP rez. Marcin Pater, ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej
 • Maciej Zych, adwokat, specjalista w zakresie prawa lotniczego
JAK KUPOWAĆ DRONY I USŁUGI DRONOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach umowy nr II/655/P/15095/4300/19/DIN: Podręcznik przeznaczony dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczący możliwości zastosowania usług świadczonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych dla wzrostu skuteczności, wydajności oraz jakości świadczenia tych usług.

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1. pn. „Inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer projektu: POIR.02.04.01-00-0001/16-02.

Fundacja Instytut Mikromakro dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które pomogły przygotować podręcznik. Ich listę publikujemy w książce.