W imieniu Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas mamy zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji, który odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 26-27 lutego (środa – czwartek). “Pięć żywiołów” są partnerem Kongresu, który za zgodą organizatorów, traktujemy jako prolog naszych spotkań.  Polecamy gorąco!

Centrum Badań nad Terrozmem Collegium CivitasInstytut Analizy Informacji Collegium Civitas

mają zaszczyt zaprosić na

IV Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji:

„Analiza informacji w procesie decyzyjnym”

Kongres odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2014 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie

 IV Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji to konferencja naukowa, której celem jest zgromadzenie specjalistów w zakresie analizy informacji, zarówno w kontekście metodologicznej refleksji nad tą dziedziną, jak i w kontekście praktycznego wykorzystania analizy informacji i produktów analitycznych. Organizatorami Kongresu są:

  • Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas – instytut badawczy funkcjonujący w ramach      niepublicznej uczelni wyższej, prowadzi badania związane z terroryzmem      pod kątem analizy zarówno istoty zagrożeń      terrorystycznych, jak i metod      zwalczania tych zagrożeń i przeciwdziałania im.
  • Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas – jedyny w kraju, wyjątkowy projekt, którego celem jest szeroko zakrojone kształcenie w zawodzie analityka informacji.

Podstawową ideą, przyświecającą organizacji kolejnych edycji Kongresu jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej. Idea ta wynika przede wszystkim ze zidentyfikowania potrzeby zapanowania nad otaczającą nas informacją, stanowiącą jeden z najpoważniejszych zasobów strategicznych dla państw i podmiotów gospodarczych. W obliczu potencjalnego braku narzędzi pozwalających na jej gromadzenie, ustrukturyzowanie, przetwarzanie i dystrybucję, może stać się zasobem nieużytecznym – lub wykorzystywanym zaledwie w minimalnym stopniu.

PARTNERZY

fejsWIB2014aNoweMedia1ZWE

Program Kongresu

09:00 – 09:30   rejestracja uczestników

09:30 – 10:00   powitania

10:00 – 10:40   Wykład inauguracyjny:  „Praktyczne aspekty wykorzystania analizy informacji w zapewnieniu bezpieczeństwa biznesu”
Adam Rapacki, Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy

MODUŁ I             ANALIZA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM

10:40 – 11:10   „Foresight w zarządzaniu bezpieczeństwem”
red. Edwin Bendyk

11:10 – 11:40   „Geoinformacja w zarządzaniu  bezpieczeństwem”
dr hab. Tomasz Bajerowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

11:40 – 12:10   „Zarządzanie wiedzą w zarządzaniu kryzysowym”
dr Aleksandra Zięba, WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego

12:10 – 12:40   przerwa

MODUŁ II            ANALIZA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

12:40 – 13:10   „Analiza informacji w audycie wewnętrznym”

Piotr Caliński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

13:10 – 13:40   „Komunikacja i współpraca w zespole”

Zbigniew Kowalski , firma Zbigniew Kowalski & Partnerzy

13:40 – 14:10   „Fuzja informacji i fuzja doświadczeń. Prawo, regulacje, technologie, bezpieczeństwo, polityka”
Piotr Rutkowski, Instytut Mikromakro

14:10 – 15:00   przerwa na lunch

MODUŁ III           WSPARCIE INFORMATYCZNE PROCESÓW DECYZYJNYCH

15:00 – 15:30   „Współczesne wyzwania w informatyce śledczej”
Piotr Szeptyński

15:30 – 16:00   „Informatyczne wsparcie procesów analitycznych”

16:00 – 16:30   „Informatyczne wsparcie procesów decyzyjnych”

16:30 – 16:45   przerwa

MODUŁ IV          PANEL DYSKUSYJNY

16:45 – 17:30   Analiza strategiczna w procesie decyzyjnym

Moderator: dr Tomasz Aleksandrowicz

Uczestnicy: Dariusz Góralski (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), red. Eryk Mistewicz (Nowe Media), dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Andrzej Gontarz (Instytut Mikromakro)

17:30 – 17:45   podsumowanie I dnia Kongresu: Grzegorz Cieślak

PATRONI MEDIALNI

TVP RegionalnaOchrona mienia i informacjiStosunki Międzynarodowepsz1