integrator2
integrator radiowy – walizka z urządzeniami do zarządzania

Szybkie i elastyczne integrowanie wielu systemów łączności, jest niezbędne dla zapewnienia interoperacyjności różnie wyposażonych lub odmiennie zorganizowanych służb i użytkowników. Ta umiejętność jest strategicznym atutem gdańskiego producenta urządzeń telekomunikacyjnych DGT od 25 lat. Takie podejście może być dzisiaj wzorem dla twórców nowoczesnych konstrukcji, oprogramowania i aplikacji, bo chcielibyśmy korzystać z wszelkich potencjalnie użytecznych systemów informacyjnych i zasobów. Jako użytkownicy chcemy mieć przy tym przekonanie, że zmiany w technologiach rynkowych lub nowe koncepcje organizacyjne, prawne, regulacyjne nie staną się ryzykownie kosztowne dla skutecznej eksploatacji istniejących systemów.

kufer02
Integrator radiowy – walizka z interfejsami

Utworzenie jednolitej ogólnopolskiej sieci łączności dla służb ratowniczych i porządku publicznego, jest wciąż nieziszczalnym marzeniem. Ale nawet w idealnych warunkach działania organizacji planujących działania misji krytycznych, kiedy zdarzy się sytuacja kryzysowa, trzeba zwykle ad hoc łączyć jednostki organizacyjne i systemy, które na co dzień ze sobą nie współpracowały. Uniknięcie technicznych powodów opóźnień w dostępie lub przekazywaniu informacji to cenne sekundy, dające szansę ratowania życia. Temu służy przenośny integrator radiowy DGT,  który można użyć i skonfigurować błyskawicznie w najtrudniejszych warunkach polowych. Korzysta z niego między innymi Policja. Będzie go można obejrzeć podczas naszej konferencji w Krakowie 20 kwietnia.

IMG_1584
wóz dowodzenia warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej z polskim wyposażeniem DGT z nadbudową zmontowaną przez WISS z Bielska Białej