Korzystając z okazji konsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniach 29 września – 7 października 2016, Instytut Mikromakro komentuje  dokument “Strategia Cybebezpieczeństwa RP na lata 2016-2020”