POIR NCBR

Reagując na światową pandemię COVID-19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi
tematyczny konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy, dedykowany projektom związanym z
diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób wirusowych. Aż 200 mln zł z Funduszy Europejskich
trafi na ten cel do polskich przedsiębiorców i naukowców.

Nabór do konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy” potrwa do 31 grudnia 2020 r. Aby usprawnić
aplikację i przyznawanie grantów, konkurs podzielono na 3. Rundy – obecnie trwa druga do 24 lipca
2020 r., a trzecia rozpocznie się 25 lipca i zakończy 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych
wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.

Zgłoszone do konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym
elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. O grant mogą wnioskować
przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek
naukowych. Projekty można realizować w całej Polsce: 125 mln zł przeznaczono na prowadzenie prac
na terenach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie
mazowieckim.

NCBR zaplanowało trzy obszary tematyczne Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy”: diagnostyka (urządzenia
do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa); leczenie (badania nad wykorzystaniem
istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką) oraz profilaktyka (działania
prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, w tym koronawirusa SARS-CoV-2,
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie
jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego tzw. Polska Tarcza Antywirusowa).

Skorzystaj z udogodnień

Wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji „Asystent
Innowacji”, który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz „Asystent
Budżetowy”, wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie.
Wszystkie osoby zainteresowane ofertą konkursową mogą kierować swoje pytania do Punktu
Informacyjnego NCBR – telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail lub za pomocą spotkań online.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje również szkolenia online dla wnioskodawców –
można je znaleźć na kanale Centrum na YouTube – NCBRnews.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.