W jaki sposób sfinansować prace nad naszym pomysłem, wynalazkiem lub odkryciem naukowym? Kto będzie skłonny nam zaufać i wyłożyć potrzebne środki?

W ramach warsztatów online Droniada GZM 2020 zapytaliśmy o to ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Przemysława Kurczewskiego, zastępcę dyrektora NCBR, Dorotę Toczyską, kierownika projektu w NCBR oraz Łukasza Kurka, głównego specjalistę w NCBR.

NBCR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.. W samym 2019 roku NCBR ogłosiło 59 konkursów na łączną kwotę 6,9 mld zł. Łącznie, przez 11 działalności NCBR wsparł ponad 12 tys. innowacyjnych projektów kwotą bliską 60 mld zł.

Czy na tej podstawie można wnioskować, że NCBR stanie się polską DARPA? Przemysław Kurczewski powiedział o różnicach w podejściu do innowacji między Unią Europejską i jej poszczególnymi członkami a Stanami Zjednoczonymi. NCBR nie konkuruje z zagranicznymi instytucjami wsparcia innowacji, skupia się na pomocy dla rodzimego biznesu i nauki, acz pewne inspiracje są wskazane i dopuszczalne. Chodzi np. o to, żeby pomóc innowatorowi przejść bezpiecznie przez tzw. startupową dolinę śmierci i zapewnić mu finansowanie na tym etapie.

Programy BRIdge Alfa i Szybka Ścieżka

W ślad za tym idą różne ułatwienia w prowadzeniu działalności innowacyjnej. Dorota Toczyska, kierownik projektu w NCBR, przedstawiła w wywiadzie ze Sławomirem Kosielińskim, prezesem Fundacji Instytut Mikromakro, głównym organizatorem Droniady GZM 2020, co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie finansowe. Za pośrednictwem jednego wniosku złożonego online można uzyskać nawet do 50 mln euro na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
Pomocne są też takie programy jak BRIdge Alfa czy konkurs Szybka Ścieżka, (realizowane w ramach Programu Inteligentny Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich), które przedstawił Łukasz Kurek podczas swojego warsztatu.

BRIdge Alfa to program uruchomiony w 2016 roku. Jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnej fazie rozwoju oraz zwiększanie zaangażowania inwestorów prywatnych w finansowanie B+R. NCBR czyni to poprzez wyłonione w dwóch konkursach ponad 60 wehikułów inwestycyjnych. To fundusze venture capital nazwane BRIdge Alfa (od słów Badania, Rozwój, Innowacje). Wyszukują najlepsze pomysły naukowców i przedsiębiorców i wspierają je w fazie seed i pre-seed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe. Zespoły projektowe czy młode spółki technologiczne mogą także samodzielnie się zgłaszać bezpośrednio do funduszy przedstawiając swój pomysł i plan działania.

Natomiast w konkursie Szybka Ścieżka dofinansowanie przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs przeznaczony jest dla regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Środki na etapy

Kontrapunktem dla tych prezentacji stała się niewątpliwie wypowiedź Tomasza Wierzchowskiego, absolwenta Politechniki Śląskiej i Cranfield University (Wielka Brytania), współzałożyciela firmy HBS (Hay Bee See), tworzącego specjalistyczne drony i roboty. W wywiadzie udzielonym podczas Droniady GZM 2020 Dariuszowi Werschnerowi, prezesowi Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, Tomasz Wierzchowski przedstawia cztery główne etapy rozwoju pomysłu. Na każdym z nich trzeba mieć odpowiednie środki, by potencjalny projekt wszedł na rynek masowy i zaczął przynosić zyski.

Odpowiedź na te i na wiele innych pytań znajdą Państwo w prezentowanych tutaj nagraniach wideo prezentacji i wywiadów. Dodatkowo prezentujemy filmy przedstawiające wynalazki naszych partnerów z branży robotyczno-dronowej, które m. in. dzięki współpracy z NCBR rozwijają swoje innowacje.

Filmy 
Innowacje - jak sfinansować pomysły innowatorów?;
Partnerem Wydarzenia było
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR):
ncbr.gov.pl

POIR NCBR