Informacje o organizatorach i partnerach Megatrendów miejskich

Informacje o organizatorach i partnerach Megatrendów miejskich

Dyskret Polska

dyskretNasze działania obejmują usługi dla rynku inwestycji publicznych oraz komercyjnych. Wyspecjalizowaliśmy się w zakresie:

 • przygotowania i przeprowadzania procesu inwestycyjnego, w tym w systemie „zaprojektuj
  i zbuduj”
 • projektowania i wykonania prac aranżacyjnych powierzchni biurowych pod klucz
 • obsługi technicznej obiektów
 • zarządzania obiektami
 • projektowania wielobranżowego
 • wykonania i skoordynowania wszystkich instalacji: mechanicznych, sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, bezpieczeństwa i automatyki obiektów oraz innych instalacji specjalistycznych.

Lubimy trudne wyzwania i wymagających klientów.

Dodatkowe informacje: www.dyskret.com.pl

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Ericsson

Ericsson_logoObecnie Ericsson jest wiodącym na polskim rynku liderem przygotowań do wdrożeń technologii 5G. Współpracuje z uczelniami i operatorami oraz aktywizuje lokalne start up-y w upowszechnianiu 5G. Ericsson współpracuje w Polsce ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych, a także z wybranymi dostawcami telewizji kablowej i operatorami telefonii stacjonarnej.

Ericsson w Polsce ma znaczący wkład w rozwój światowych rozwiązań teleinformatycznych. W warszawskim biurze tworzymy oprogramowanie wykorzystywane do zarzadzania sieciami komórkowymi na całym globie. Pracownicy w Krakowie i Łodzi pracują nad oprogramowaniem w obszarze dostępu radiowego używanego na całym świecie.

Projekty realizujemy również poza sektorem telekomunikacyjnym. Partnerstwo z Legią Warszawą jest przykładem wdrażania rozwiązań z obszaru Smart Cities. Wyposażyliśmy stadion piłkarski Klubu w platformę usługową i kompletną infrastrukturę Wifi, dostępną dla 30 000 kibiców.

Dodatkowe informacje: www.ericsson.com

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Esri Polska

Esri_Polska_Emblem_sRGBEsri Polska oferuje rozwiązania umożliwiające przedstawienie i zrozumienie otaczającego nas świata w oparciu o wizualizację i analizę danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc., światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie projektowania oraz rozwoju systemów i aplikacji do przestrzennej wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową platformę gromadzenia, prezentowania i analizy danych geograficznych oraz administrowania nimi. Rozwiązania te pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu.

Rozwiązania Esri są obecnie wykorzystywane przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Do klientów firmy należą m.in. jednostki administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury, transportu, środowiska i edukacji. Z rozwiązań i usług doradczych Esri korzystają takie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa, jak: GUGiK, Wojsko Polskie, Policja i Straż Pożarna, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Frontex, GOPR, GUS, BULiGL, IBL, KZGW, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, PIG-PIB, parki narodowe i parki krajobrazowe, PGNiG, Energa, Orange, Gaz-System, PSG, Crédit Agricole, Carrefour.

Dodatkowe informacje: www.esri.pl.

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Fundacja Instytut Mikromakro

Imm1Stawiamy nacisk na popularyzację strategicznego myślenia o państwie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie lokalnej grupy działania, samorządu, czy też firmy, jak i w skali makro – na poziomie ogólnokrajowym i globalnym. „Programujemy przyszłość” – oto nasze motto. Dążymy do społecznej akceptacji technik informacyjnych i systemów inteligentnych, w tym dronów, robotów i systemów fuzji informacji.

Dodatkowe informacje: www.mikromakro.pl oraz www.5zywiolow.pl

Funkcja: Główny Organizator

 

Instrat

logoinstrat_xlFundacja Inicjatyw Strategicznych jest świeżym, społecznie zaangażowanym think-tankiem kierowanym wizją holistycznego, wszechstronnego rozwoju. Swoje działania koncentrujemy na budowaniu forum dialogu między środowiskiem biznesu, polityki i dyplomacji, a młodymi liderami opinii aktywnymi akademicko i projektowo. Staramy się zachować otwartość myślenia, innowacyjność i krytyczne spojrzenie na bieżące problemy. Głównym obszarem aktywności fundacji jest:

 • organizacja paneli dyskusyjnych i konferencji,
 • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w edukacji,
 • publikacje i badania nad rozwojem ekonomicznym i społecznym,
 • otwieranie oczu liderom na szerokie spektrum problemów i etyczny wymiar odpowiedzialności.

Dodatkowe informacje: www.instrat.pl

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy

IBRKK_logoPelne

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zajmuje się badaniami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Ich wyniki są wykorzystywanie w dziedzinie ekonomii i finansów, a także pozwalają monitorować kryzysy gospodarcze i zagrożenia makroekonomiczne. Dzięki nim Instytut jest w stanie analizować przyczyny ich powstania oraz proponować metody zapobiegawcze.

Ponadto IBRKK-PIB zajmuje się innowacjami w polityce gospodarczej, skutkami procesu cyfryzacji produkcji oraz oceną dokonań z zakresu ekonomii i finansów przy ich zastosowaniu w praktyce. Instytut stale rozwija swoje bazy danych i współpracuje z innymi podmiotami, aby doskonalić swoje metody badawcze.

Wyniki badań i prac rozwojowych Instytutu przedstawiane są w jego wydawnictwach, a także na organizowanych przez niego seminariach i konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje: www.ibrkk.pl

Funkcja: Współorganizator

 

KreaTech

kreatechNaszą pasją są nowoczesne technologie związane z grafiką i robotyką. Zamiłowanie to wykorzystujemy w budowie profesjonalnych robotów czy realizacji grafik. W ciekawy i nowatorski sposób przekazujemy zdobytą wiedzę młodym pokoleniom na prowadzonych przez nas zajęciach.

Jest to nauka połączona z zabawą zawierająca elementy matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego. Pokazujemy dzieciom, że nauka przedmiotów ścisłych i języka obcego nie musi być nudna i trudna. Wiedza zdobyta podczas zabawy jest najlepiej przyswajalna. Nasze autorskie programy realizujemy w oparciu o najnowocześniejsze metody dydaktyczne.

Usługi edukacyjne skierowane są głównie do dzieci, młodzieży i rodziców świadomych potrzeby rozwoju edukacyjnego swoich pociech oraz realiów obecnego rynku pracy. Uwzględniamy w sposób pośredni rozwój kluczowych technologii dla gospodarki kształcąc i rozwijając pasję związaną z naukami technicznymi w młodych ludziach.

Uczestnicy naszych szkoleń w przyszłości bazując na przekazanej przez nas wiedzy będą tworzyć elitę małopolskiej kadry IT, robotyki, automatyki oraz grafiki. Obecnie na rynku występuje duże zapotrzebowanie na inżynierów i specjalistów IT i według opinii ekspertów ta tendencja będzie się dalej utrzymywać. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie i stwarzamy atrakcyjne warunki do tego, aby młodzież w Polsce już od najmłodszych lat mogła rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Kiedy nie prowadzimy zajęć edukacyjnych realizujemy najróżniejsze zlecenia graficzne oraz projektujemy i budujemy roboty usługowe.

Dodatkowe informacje: www.kreatech.pl

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Oracle

OracleDodatkowe informacje: www.oracle.com

Forma udziału: współpraca merytoryczna

 

Sales Manago

SalesManagoSALESmanago to kompleksowe oprogramowanie nowej generacji do automatyzacji marketingu wykorzystywane przez działy marketingu i sprzedaży w ponad 10 000 firm każdej wielkości.

SALESmanago rozpoznaje użytkowników odwiedzających Twoją stronę, analizuje ich zachowanie online i dokonywane transakcje. Na podstawie tych informacji buduje kompletny i indywidualny profil klienta. Informacje te są przetwarzane przez algorytmy systemu Machine Learning & AI, aby dostarczyć w pełni spersonalizowane oferty i zapewnić klientowi unikalne doświadczenie w odpowiednim czasie na każdym kanale marketingowym.

Dodatkowe informacje: www.salesmanago.pl

Funkcja: Mecenas

 

Spartaqs sp. z o.o. 

SpartaqsSpartaqs Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji bezzałogowych systemów latających, pływających i jeżdżących.

Zespół ekspertów Spartaqs składa się z projektantów oraz konstruktorów z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru systemów bezzałogowych.

Spółka projektuje konstrukcje mechaniczne, oprogramowanie oraz elektronikę i posiada autorskie rozwiązania, które pozwalają oferować technologię na poziomie unikatowym w skali światowej.

Spartaqs wyróżnia się tym, iż wszystkie projekty oraz  rozwiązania technologiczne są tworzone od podstaw przez własne biuro konstrukcyjne, dotyczy to w szczególności kluczowych komponentów, takich jak elektronika, protokoły transmisji i szyfrowania, algorytmy autonomii lotu, a także innych istotnych części. Pozwala to na realizację zadań na bardzo wysokim poziomie. Spółka opracowuje systemy w większości w oparciu o materiały i zasoby pochodzenia krajowego.

W swoich działaniach Spartaqs posługuje się dewizą: BEZPIECZEŃSTWO BEZ KOMPROMISÓW.

Dodatkowe informacje:  www.spartaqs.com

Forma udziału: Partner Strategiczny