Informacje o organizatorach i partnerach konkursu Droniada 2019

Patronat Honorowy

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson
Wiceprezes Rady Ministrów,
Min
ister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin
Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk

Partnerzy Instytucjonalni

NCBR UE small

Partner Główny

Partner Strategiczny

Mecenas

Partner Bezpieczeństwa Lotniczego

Partnerzy

Główny Organizator

Sztab Droniady

Współorganizatorzy

Sojusznicy

Partnerzy medialni