Informacje o organizatorach i partnerach konkursu Droniada 2019

Patronat Honorowy

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson
Wiceprezes Rady Ministrów,
Min
ister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin
Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk

Partnerzy Instytucjonalni

NCBR UE small

Partner Główny

Partner Strategiczny

Mecenas

Współgospodarz

Partner Bezpieczeństwa Lotniczego

Partner Mechatroniczny

Partnerzy

Główny Organizator

Sztab Droniady

Współorganizatorzy

Sojusznicy

Partnerzy medialni