Helipady Droniady

Na Droniadzie jako helipady wykorzystamy poliestrową tkaninę powlekaną PCV (taka jak na baner, z tego były helipady rok temu) o wymiarach 2000×2000 cm. Są tam tylko dwa kolory: czarny – RGB 0, 0, 0 oraz czerwony – RGB 255, 0, 0. Na czerwono są logotypy Partnera – firmy logistycznej Ship Center oraz naszej Fundacji Instytut Mikromakro. Helipad przyczepimy namiotowymi szpilkami do podłoża – stąd otwory, co 50 cm: Droniada Helipad 2000 x 2000 —> drukowalny plik pdf w skali 1:1  

Pamiętajcie, że w magazynie (na helipadzie) swoje przesyłki ustawiacie samodzielnie. Helipadów drukuję 21, z czego w konkurencji z paczkami użyję 12 (3 magazyny, 9 punktów adresowych), ale nie wykluczam, że mogą się pojawić na polu puste, by sprawdzić skuteczność mechanizmów wykrywania właściwych lądowisk.

 

Droniada Helipad 2000x2000
Helipady Droniady. UWAGA! Link prowadzi do pliku pdf w skali 1:1