Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
14 kwietnia 2014