Paneliści Sławomir Kosieliński

Uczestnicy debaty Paneliści

Komentarze uczestników Paneliści

Wnioski i rekomendacje z debaty zamieścimy w ciągu tygodnia. Zapraszamy na nasze następne spotkania z cyklu “Pięć żywiołów”. Program jest na naszych stronach.