Bikony + drony + zarządzanie kryzysowe = sukces w tegorocznym konkursie Droniada. Kluczowa jest implementacja odpowiedniego oprogramowania do odnajdowania bikonów i jego integracja z dronem oraz praca zespołowa.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Czy można się posłużyć własnym oprogramowaniem do szukania bikonów? Jak daleko bikony nadają swój sygnał? Po co są gatewaye? Oto niektóre pytania, które przewijają się w rozmowach z przyszłymi uczestnikami konkursu Droniada. Czas zatem na konkursowe FAQ. Jeśli macie inne pytania, chętnie nań odpowiemy.

bikony+drony+zarządzanie kryzysowe=Droniada 2017

 

Jak będą skonfigurowane bikony konkursowe?

Podstawą jest jeden, unikalny numer UUID, który przypiszemy bikonom konkursowym: 3a49d7d0-d7cf-4946-8f3f-bd6e74219b5d. Szukamy wyłącznie 10. bikonów oznaczonych tym UUID. Pod wieczór 16 czerwca, poprosimy zespoły o zwrot bikonów treningowych, które będą identycznie skonfigurowane. Jeśli Wasze odbiorniki wyśledzą w nocy bikony o powyższym numerze UUID, znaczy, że nadają już tylko konkursowe!

bikony-konfiguracja1
Informacje o bikonie
bikony-konfiguracja2
UUID i konfiguracja bikonów

Stawiamy wyłącznie na protokół iBeacon. Wyłączamy protokół Eddystone. Będzie łatwiej! Otóż iBeacon pozwala zdefiniować podzbiory UUID tzw. major i minor. Ustalamy następujący schemat:

Opis znaczenia bikonów konkursowych

Kto jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia (OC,NWW) o którym mowa w regulaminie, czy są to wszystkie osoby na starcie, czy jest to jedynie operator, czy może dron którym będziemy latać, a może ubezpieczenie nie jest obligatoryjne w ogóle?

W regulaminie pkt. 11.3 czytamy: „Zespół ubezpiecza się we własnym zakresie od OC i NW”. Zespołem określamy tych, co przystąpili fizycznie do wykonania misji, w skład którego wchodzi od 2 do 4 osób. Ubezpieczenie ma charakter zdroworozsądkowy. W ferworze walki można źle się poczuć, przewrócić, a może dojść do nieprzewidzianego zrywu wiatru czy burzy. Lepiej mieć takie ubezpieczenie. Znowuż sprzęt z założenia winien być ubezpieczony gdyby miał wypadek – rozbił się, spadł na czyjś samochód lub dom, nie mówiąc już o namiocie Komisji Konkursowej .

Czy świadectwo kwalifikacji UAVO jest wymagane, czy będzie możliwość uzyskania zgody na start bez jego posiadania przez żadnego z uczestników? Dodatkowo jeżeli planujemy lot autonomiczny to czy będziemy potrzebować licencji BVLOS?

Świadectwo kwalifikacji UAVO ani BVLOS nie jest wymagane – latamy cały czas w VLOS. Sędzia Techniczny zgodnie z pkt. 7.1 sprawdza maszyny i kompetencje drużyn między 10 a 13 w piątek 16 czerwca pod kątem zdolności do udziału w misjach ratowniczych, w tym, czy operator drona umie nim się posługiwać. Po przeprowadzeniu sprawdzianu Sędzia Techniczny wyda ostateczną zgodę na start Zespołu. Słowem, gdybyśmy mieli informację o posiadanych kwalifikacjach operatora, znacząco by to ułatwiło.

W jaki sposób Zespół ma przedstawić wyniki poszukiwań?

Zgodnie z art. 6.2 mapę cyfrową przygotowała zawczasu firma Esri Polska, partner Organizatora. Znajduje się ona pod adresem http://bit.ly/pobiednik2017. Natomiast współrzędne geograficzne odnalezionych bikonów (ofiar zdarzenia masowego) zespół nanosi od razu online do systemy ArcGis pod adresem http://bit.ly/formularz-gis. Oznacza to, że gdy tylko ustali współrzędne np. bikona nr 4.4, to wpisuje do wspomnianego formularza. I tak kolejno 9 razy. W przypadku bikona oznaczonego Mikromakro, wymagane jest załączenie pliku ze zdjęciem. Co się stanie, gdy Zespół uzna, że pierwotny pomiar danego punktu był niedokładny? Nie można ponownie edytować. Należy zatem wstawić nowy pomiar jako dodatkowy punkt i dopełnić jego nazwę określeniem “poprawka”.

Czy organizator zapewnia na miejscu konkursu (w Krakowie) cokolwiek, mam tu na myśli noclegi, przejazdy itp.?

Służymy informacjami, gdzie zanocować np. w akademikach AGH lub AWF. O przejazdach należy pomyśleć we własnym zakresie. Natomiast na miejscu startu zorganizujemy transport (shuttle bus) między hangarami Aeroklubu Krakowskiego, w których odbywać się będą warsztaty reagowania kryzysowego a miejscem startu (LAKSTART). W Aeroklubie również udostępnimy punkt gastronomiczny.

Czy zespół musi być czteroosobowy (nie mniej, nie więcej)? Regulamin jasno tego nie definiuje. Czy zespół powinien posiadać opiekuna, a jeżeli tak to czy opiekun musi być z zespołem podczas konkursu?

Zgodnie z pkt. 4.2 Zespół „na miejscu akcji w punkcie LAKSTART może liczyć od 2 do 4 członków. Wyraźny podział zadań w zespole i jego praca są integralną częścią zadania konkursowego”. Oznacza to, że trzeba dobrze przemyśleć podział zadań w zespole. Jeśli wszystkie czynności wykonają dwie osoby, śmiało można wystąpić w takim składzie. Cztery osoby w zespole wynikają z doświadczeń wojskowych oraz rekomendacji Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności Komisji Europejskiej (DG ECHO), według których misje z wykorzystaniem dronów dzisiaj winno się rozdzielać między dowódcą zespołu a operatorem sprzętu powietrznego, między operatorem czujników pokładowych a analitykiem informacji. W pkt. 8.4 przyznajemy maks. 5 punktów za sposób organizacji pracy zespołu. Natomiast zgodnie z zapisem pkt. 5.5 na miejscu startu mogą przebywać zgłoszeni członkowie zespołu (od 2 do 4 osób). Przewidzieliśmy w pkt. 4.3, że „zespół mogą wesprzeć zewnętrzni analitycy i inżynierowie poprzez środki komunikacji elektronicznej, o ile na starcie zostanie o tym poinformowana Komisja Konkursowa”. Oznacza to, że opiekun zespołu akademickiego musi być członkiem zespołu, jeśli chce być z ekipą podczas wykonywania misji, albo czeka na wyniki w gronie „zewnętrznych analityków”. Przede wszystkim zespół nie musi mieć opiekuna z ramienia uczelni, byle była ona poinformowana o starcie zespołu w jej barwach i wyraziła zgodę na przyjęcie ew. wygranej.

Czy organizator zakazuje używania jakiś częstotliwości, mocy nadajników itp. ?

Rekomendujemy korzystania z częstotliwości otwartych 2.4 i 5.8 GHz. Moc nadajników winna pozwalać na prowadzenie operacji powietrznych do 1 km.

Czy w przypadku posiadania przez drużynę większej ilości dronów, drużyna otrzyma analogicznie większą ilość gatewayów podczas konkursu?

Tak, jesteśmy w stanie się do tego zobowiązać, chociaż gatewaye nie są obligatoryjne.

Czy konieczne jest używanie gatewayów do odbioru sygnałów z beaconów? Czy możliwe jest skorzystanie z autorskiego odbiornika sygnału?

Gateway firmy Kontakt.io wydaje się nam wygodnym rozwiązaniem, ponieważ generalnie służy do zarządzania bikonami i ich odnajdywania. Ale jak najbardziej dopuszczamy wszelkie inne konstrukcje, które lokalizują bikony, przypisują im współrzędne geograficzne i generują listę kolejności ewakuacji medycznej. Prosimy rozważyć użycie open sourcowego oprogramowania do “łowienia bikonów” —> NativeScript.

Czy organizator zapewnia że podczas trwania konkursu będziemy mieć relatywnie czysty eter. To znaczy czy na przykład ktoś nie będzie chciał włączyć swojego beacona w pobliżu, chcemy też się uchronić przed zakłócaniem sygnału przez inne drużyny (nawet nieumyślne testowanie aparatury swojego sprzętu w pobliżu mogłoby mieć wpływ na nasz sprzęt i spowodować problemy w komunikacji).

Komisja Konkursowa zadba o to, by na miejscu startu nie działały żadne inne bikony. Inne zespoły do miejsca startu dzieli odległość 500 metrów, czyli poza zasięgiem bikonów.

Z kim należy się kontaktować w firmie kontakt.io w sprawie bikonów i gatewayów?

Marta Kolorz, PR Manager, m.kolorz@kontakt.io, tel. +48123793445. Powołać się na Droniadę, wyłuszczyć problem i spodziewać się rychłej pomocy :-).

Strefa lotów Droniady 2017
Strefa lotów i poszukiwań na Droniadzie 2017. Więcej szczegółów na http://bit.ly/pobiednik2017.