Program do tworzenia etykiet adresowych na przesyłki

Program do tworzenia etykiet adresowych na przesyłki

W konkurencji “Most powietrzny – uniwersalny moduł cargo” podczas konkursu Droniada 2019 zadanie polega na rozwiezieniu trzech przesyłek przez drony w trybie automatycznym. Gdy zespół zgłosi sędziom, że przygotował swój magazyn do misji (helipad 200×200 cm w kolorze czarno-czerwonym odległy od startu o 10 metrów), sędziowie wręczą liderowi trzy naklejki z punktem adresowym w3w np.  //crusted.rewarding.improves oraz kodem qr. Następnie zespół przykleja etykiety je na paczki. Zmieszczą się one na każdej przesyłce dopuszczonej do zawodów, ponieważ mierzą 15×15 cm.

etykieta adresowaOdpowiedni program do generowanie etykiet adresowych przygotował dla nas Michał Kolenderski z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Program jest tu: bit.ly/etykietydroniada. Nazywa się MostPowietrzny_v2.jar.

Należy go zapisać na dysku w łatwo odnajdywalnym katalogu, ponieważ tam są zapisywane powstałe za jego pomocą etykiety w formacie pdf do druku na kartce A4 i png.

Do uruchomienia programu potrzebna jest Java JDK nie starsza niż 10.

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk11-downloads-5066655.html

Żeby stworzyć własną należy wpisać trzy słowa w osobnych polach (zalecane bez kropek, z małych liter), kliknąć “GENERATE” i zapisać, naciskając klawisz save.