Analysis of the information in the security of mass events

Analysis of the information in the security of mass events

tlum ludzi

21 - 22 kwietnia 2016 (czwartek, piątek), Pałac pod Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35

Konferencja posłuży wymianie doświadczeń o analizie informacji w bezpieczeństwie imprez masowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO. Zaprezentujemy nań skuteczne i innowacyjne narzędzia do ich przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jej program skierowany jest do osób odpowie­dzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Jedno­stkach Samorządu Terytorialnego i w administracji rządowej, przedstawicieli służb bezpieczeństwa i ratownictwa publi­cznego oraz do organizatorów imprez masowych. Konferencja to zarazem kolejny Kongres Analizy Informacji, przedsięwzięcia Instytutu Analiz Informacji Collegium Civitas i jego Centrum Badań nad Terroryzmem.

REJESTRACJA ---> www.5zywiolow.pl/wydarzenia
Program
21 kwietnia 2016, czwartek, Pałac pod Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35

Rynek z widokiem na Pałac pod Krzysztofory
Rynek z widokiem na Pałac pod Krzysztofory
9.15 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Powitanie gości. Słowo wprowadzenia.

Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro;
dr Krzysztof Liedel, Instytut Analizy Informacji/Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas;
Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa

10.15 – 11.45 Sesja I: By informacje były użyteczne.

Określanie potrzeb informacyjnych i planowanie procesów informacyjnych. Pozyskiwanie i gromadzenie niezbędnych informacji.

 • Od poziomu lokalnego do krajowego. Podział ról i zadań w koordynacji bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Jakimi regułami rządzi się zbiorowość. Wykorzystanie modelowania i symulacji zachowań grupowych na potrzeby bezpieczeństwa imprezy masowej.
 • Informacje na wyciągnięcie ręki. Czego można się dowiedzieć o ludziach z powszechnie dostępnych w sieci źródeł.
 • Jak wyłowić ukryte informacje. Analiza dużych zbiorów danych na potrzeby wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Sesja II: By dobrze zrozumieć przekaz

Przetwarzanie zdobytych informacji. Analiza informacji i opracowanie wniosków, rekomendacji, wytycznych do podejmowania działań i decyzji.

 • Jak wyglądają zagrożenia w przekazie medialnym. Na ile wiarygodny jest obraz sytuacji kryzysowej w mediach. Czy można na nim opierać działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych.

 • Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych. Szanse i zagrożenia związane z  wykorzystaniem mediów społecznościowych w sytuacjach katastrof, ataków terrorystycznych lub zaginięć osób.
 • Jak zażegnać kryzys wywołany w sieci. Umiejętność oceny wiarygodności treści
  w sieci, monitorowania mediów społecznościowych i przeciwdziałania zagrożeniom
  z ich strony. Porady praktyczne.

13.30-13.45 Przerwa kawowa
13.45-15.15 Sesja III: By działać sprawnie i skutecznie

Rozpowszechnianie wyników pracy analitycznej, komunikacja i wymiana informacji. Kierowanie i koordynacja działań
 • Wykorzystanie informacji geoprzestrzennej w zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy
 • Integracja i komunikacja. Rola i zadania wozu łączności i dowodzenia w obsłudze zdarzeń masowych.
  • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Jestem blisko. Prezentacja aplikacji umożliwiającej informowanie i koordynację działań osób deklarujących chęć i umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
 • Droneradar. Sposób na wsparcie akcji poszukiwawczych zaginionych osób przez wolontariuszy z dronami.
15.15 – 15.30 Podsumowanie obrad – wprowadzenie do gry strategicznej LAJKONIK.
15.30 Obiad.
19.00 Spotkanie integracyjne. Przygotowania do gry strategicznej. Podział na grupy LAJKONIKA.
22 kwietnia 2016, piątek, Stadion Cracovii
9.00 -12.00 Lajkonik lalkaGra strategiczna LAJKONIK “Obrona przed atakami w mediach społecznościowych i próbami wywołania w ten sposób paniki”.

prowadzenie: Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro oraz Alicja Paliwoda, Comarch

AGENDA

9.00 – 9.30 Prezentacja założeń, scenariusza gry oraz Loży Ekspertów, organizacja grup.
9.30 – 11.00 Gra
11.00 – 12.00 Analiza przebiegu gry, metody analizy mediów społecznościowych.
dr Krzysztof Liedel, Tomasz Poręba, Artur Luzar. Wręczenie nagród dla zwycięskiej grupy.

12.00 Zakończenie konferencji.

Pałac pod Krzysztofory
Pałac pod Krzysztofory podczas Parady Robotów 2014
Pytania dotyczące udziału i sponsoringu

Sławomir Kosieliński
Sławomir Kosieliński
Tel. +48 514-828-727
Email: kosiel@mikromakro.pl
Koordynacja programowa

Andrzej Gontarz
Andrzej Gontarz
tel. +48 512-832-157
Email: agontarz@mikromakro.pl