Drony w zamówieniach publicznych

DRONY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Konferencja robocza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Termin: 6 grudnia 2019 r.. godz.: 10:00 – 15:00. Miejsce: Centralny Dom Technologii CDT, ul. Krucza 50 (dawny budynek SMYK, I piętro, www.cdt.pl), Warszawa

Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju, Fundacja Instytut Mikromakro i Polski Fundusz Rozwoju

Przygotowujemy właśnie podręcznik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych”. Od 1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa lotniczego w zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych, zaś od 1 stycznia 2021 wchodzi w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych.

Na konferencji przedstawimy nasze wnioski i rekomendacje w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych związanych z dronami i usługami dronowymi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony środowiska, wykrywania nielegalnych wysypisk śmieci, źródeł niskiej emisji, monitorowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury liniowej jak sieci ciepłownicze.

Przedstawimy też pomysły na wykorzystanie dronów do inwentaryzacji miejsc parkingowych i przygotowywania polityki transportowej oraz w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpożarowej. Do każdego z tych punktów przedstawimy pod dyskusję Opisy Przedmiotów Zamówienia. Jeśli znajdą Państwa akceptację, ufamy, że odnajdziemy je później w postępowaniach o zamówienie publiczne. Zapraszamy!

PROGRAM

6 GRUDNIA 2019, CENTRALNY DOM TECHNOLOGII CDT, UL. KRUCZA 50, WARSZAWA

10.00 Rejestracja

10.30 O Centralnym Domu Technologii, Inga Kasak szef projektu CDT

10.35 Prezentacja agendy. Głos zabiorą: Włodzimierz Hrymniak, Departament Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju; przedstawiciele Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju; Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

10.45 Sytuacja na rynku zamówień publicznych: kupować drony czy usługi dronowe. Nowe Prawo Zamówień Publicznych wobec zmian w prawie lotniczym. Eksperci Fundacji Instytut Mikromakro

12.15 Przerwa

12.30 Opis przedmiotu zamówienia

  • Drony do wykrywania źródeł niskiej emisji
  • Wykrywanie nielegalnych wysypisk śmieci
  • Zakupy dronów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego
  • Monitoring sieci ciepłowniczych
  • Analiza fotogrametryczna inwestycji komunalnych
  • Inwentaryzacja cieków wodnych pod kątem ochrony przeciwpowodziowej i środowiska.

14.00 Dyskusja

15.00 Podsumowanie.

Zgłoszenia drogą mailową przyjmuje Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, kosiel@mikromakro.pl, tel. 514828727. Każda osoba, która potwierdzi swój udział otrzyma zawczasu do wglądu pierwszą część podręcznika (cz. 1 – Prawo dronowe i Prawo Zamówień Publicznych), zaś po konferencji cały podręcznik w pdf. Jeśli zaś podzieli się z nami na konferencji uwagami i wnioskami, to w ostatecznej wersji uhonorujemy ją i reprezentowaną przezeń instytucję wpisem “Viribus unitis” (Wspólnymi siłami). Podręcznik będzie szeroko promowany w mediach społecznościowych od połowy grudnia 2019 r.