Organizowane przez nas zamkowe spotkania menadżerów ds. bezpieczeństwa to zwykle okazja do dyskusji na wybrane, specyficzne tematy. W tym roku w Malborku chcielibyśmy poświęcić jedną z sesji na rozmowę o wykorzystaniu dronów do inspekcji infrastruktury.

IMG_20141004_142414
fot. uAvionics

Próby sprawdzenia użyteczności różnego rodzaju i różnie wyposażonych dronów trwają od kilku lat, ale w zasadzie dopiero od niedawna dysponujemy urządzeniami, które pozwalają sprostać wysokim oczekiwaniom co do jakości przekazywanych danych. Oprogramowanie pozwalające użytkowo przetwarzać informacje obrazowe jest na razie w fazie prototypowej. Nadal potrzebne są zatem projekty pilotażowe, które pozwolą wypracować standardy działania, wymagania techniczne i bezpieczeństwo. Obecnie trwają zaawansowane prace nad przepisami dopuszczającymi profesjonalne zastosowania dronów.

Jak dopracować wymagania techniczne, w tym certyfikację, by zapewnić bezpieczeństwo instalacji przemysłowych i nie hamować rozwoju rynku i nie utrudniać konstruowania prototypów? Jak zapewnić ubezpieczenia, by używanie dronów było efektywne ekonomicznie? Jak dopracować zasady bezpieczeństwa? Na jakich zasadach współpracować z dostawcami usług dronowych? Jak zorganizować działanie systemów antydronowych tam, gdzie są niezbędne?

O wprowadzenie i moderowanie dyskusji poprosiliśmy Dariusza Werschnera, prezesa Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, do której należy Fundacja Instytut Mikromakro. Warto przypomnieć, że Instytut Mikromakro zajmuje się rozwojem zastosowań dronów od wielu lat. Co roku wydajemy unikalny raport na temat rynku dronów w Polsce i organizujemy Droniadę – poligon systemów bezzałogowych wraz konkursem dla zespołów akademickich w misjach specjalnych.