droniada logo

Po raz szósty zapraszamy do udziału w Droniadzie –
w konkursie dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji. Tym razem organizujemy ją w Aeroklubie Śląskim w Katowicach (lotnisko Muchowiec) od czwartku 6 czerwca 2019 r. do soboty 8 czerwca. 3, 2, 1, 0, START!
Regulamin Droniady 2019
Regulamin Droniady 2019

 

Droniadę nr 6 organizujemy na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. Poprzedzi ją półroczny cykl przygotowań i wspólnej pracy zespołów oraz Komitetu Organizacyjnego nad rozwiązaniami technicznymi do zastosowania na Droniadzie. Szczególny nacisk postawimy na bezpieczeństwo misji – doprecyzowanie systemów stworzonych na potrzeby Droniady 2018: antykolizyjnego, systemu automatycznego lądowania w trybie IoT, DTM oraz budowę nowych: rozpoznawania kształtu i koloru pojazdów oraz uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

 • 6 czerwca 2019 r. (czwartek) to dzień techniczny, sprawdzenie sprzętu, dopuszczenie do lotu oraz prezentacja rozwiązań przygotowanych przez poszczególne zespoły – pierwsza, punktowana część konkursu akademickiego.
 • 7 czerwca (piątek) – konkurencje praktyczne w trybie misji poszukiwawczo-ratowniczych „Most powietrzny: ustandaryzowane cargo” oraz „Auto na radio: znajdź, śledź samochód i wysyłaj jego współrzędne”.
 • Jednocześnie trwają pokazy firm dronowych dla B2B oraz B2G. w pobliżu restauracji Odlot przy głównych budynkach aeroklubowych wraz z warsztatami dla JST, służb reagowania kryzysowego i firm infrastrukturalnych z zakresu U-space.
 • 8 czerwca (sobota) pokazy dronoidów dla szerokiej publiczności (B2C). Mistrzostwa Operatorów Dronów w konkurencji: „Podaj cegłę”, Ogłoszenie wyników Droniady.
Cele droniady

Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.

 1. Prezentacja sposobów wykrywania marek i kolorów pojazdów w ruchu
 2. Sprawdzenie koncepcji uniwersalnych, zestandaryzowanych mechanizmów przenoszenia ładunków (cargo)
 3. Pokaz działających systemów DTM i UTM w ramach U-Space w zastosowaniach w lotach dronów na potrzeby zarządzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury.
 4. Stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
 5. Droniada jest poligonem weryfikującym możliwości systemów opartych o bezzałogowce realizujących konkretne potrzeby mogące stać się podstawą nowatorskich produktów lub usług z zakresu zarządzania kryzysowego i geoinformacji.

W konkursie wezmą udział czteroosobowe zespoły akademickie, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić aktualne oraz potencjalne możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

Założenia
 1. W konkursie punktujemy poszczególne, cząstkowe rozwiązania i nie uzależniamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji .
 2. Bezwzględnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie są wcześniejsze testy sprzętu i systemów teleinformatycznych w kwietniu i maju 2019 r., o których wynikach zespoły składają raport mailem do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 3. BSP do 25 kg MTOM są oprogramowane zgodnie z założeniami konkursowymi.
 4. Transpondery ADS-B wykorzystywane w zawodach, mogą pochodzić od różnych producentów, o ile przeszły one kontrolę spójności działania z systemem DTM dostarczonym przez firmę HAWK-E. O sprawdzenie należy wystąpić do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Jednakże w imieniu firmy Aerobits deklarujemy możliwość wypożyczenia ich urządzeń o mocy 1 W.
 5. Lądowiska będą zwykłymi platformami 2×2 metry bez urządzeń radiowych.
 6. Magazyny w konkurencji „Most powietrzny” przygotowują do misji same zespoły pod nadzorem Komisji Sędziowskiej. Wcześniej organizatorzy umieszczą platformy- magazyny w odpowiednich miejscach.
 7. Samochody do konkurencji „Auto na radio” zapewniają organizatorzy.
  Terenem akcji ma by Aeroklub Śląski między jego budynkami a pasem startowym przy odpowiednim geofencingu.
 8. Preferowanym sposobem prowadzenia misji są loty w trybie automatycznym. Zespół musi przed startem poinformować Komisję Sędziowską w jakim trybie wykonuje misję, jeśli zaś warunki zmuszą operatorów do przejęcia sterów w trakcie, zgłaszają to niezwłocznie sędziom.
 9. Misję „Most powietrzny” zespoły wykonują po trzy jednocześnie. Dopuszcza się również loty po cztery, dwa i samodzielne. Natomiast misję „Auto na radio” prowadzi jedna ekipa, ale na polu są trzy samochody.
 10. Pula nagród w konkursie Droniada wynosi 60 tys. złotych. Oto Nagrody Główne Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: 25 tys. złotych za pierwsze miejsce, 15 tys. złotych za drugie, zaś 10 tys. zł za trzecie. Nagrody Specjalne: 2 tys. zł za najlepsze demo systemu od Fundacja Instytut Mikromakro; 3 tys. zł za najszybsze rozwiezienie przesyłek od Openlink
  oraz 5 tys. zł za najszybsze odnalezienie pojazdu w ruchu na podstawie koloru karoserii
  od Instytut Lotnictwa – Institute of Aviation i tamże płatne staże dla czterech uczestników zawodów.
Opis konkurencji i założenia organizacyjne są dostępne
w Regulaminie Droniady 2019: bit.ly/regulamindroniady
Regulamin Droniady 2019
Regulamin Droniady 2019