droniada logo

Po raz szósty zapraszamy do udziału w Droniadzie – poligonie systemów bezzałogowych i zarazem konkursie dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów. Tym razem organizujemy ją w Aeroklubie Śląskim w Katowicach (lotnisko Muchowiec) od czwartku 6 czerwca 2019 r. do soboty 8 czerwca. 3, 2, 1, 0, START!
Regulamin Droniady 2019
Regulamin Droniady 2019

 

Droniadę nr 6 organizujemy na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. Poprzedzi ją półroczny cykl przygotowań i wspólnej pracy zespołów oraz Komitetu Organizacyjnego nad rozwiązaniami technicznymi do zastosowania na Droniadzie. Szczególny nacisk postawimy na bezpieczeństwo misji – doprecyzowanie systemów stworzonych na potrzeby Droniady 2018: antykolizyjnego, systemu automatycznego lądowania w trybie IoT, DTM oraz budowę nowych: rozpoznawania kształtu i koloru pojazdów oraz uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

 • 6 czerwca 2019 r. (czwartek) to dzień techniczny, sprawdzenie sprzętu, dopuszczenie do lotu oraz prezentacja rozwiązań przygotowanych przez poszczególne zespoły – pierwsza, punktowana część konkursu akademickiego.
 • 7 czerwca (piątek) – konkurencje praktyczne w trybie misji poszukiwawczo-ratowniczych „Most powietrzny: ustandaryzowane cargo” oraz „Auto na radio: znajdź, śledź samochód i wysyłaj jego współrzędne”.
 • Jednocześnie trwają pokazy firm dronowych dla B2B oraz B2G. w pobliżu restauracji Odlot przy głównych budynkach aeroklubowych wraz z warsztatami dla JST, służb reagowania kryzysowego i firm infrastrukturalnych z zakresu U-space.
 • 8 czerwca (sobota) pokazy dronoidów dla szerokiej publiczności (B2C). Mistrzostwa Operatorów Dronów w konkurencji: „Podaj cegłę”, Ogłoszenie wyników Droniady.
Cele droniady

Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.

 1. Prezentacja sposobów wykrywania marek i kolorów pojazdów w ruchu
 2. Sprawdzenie koncepcji uniwersalnych, zestandaryzowanych mechanizmów przenoszenia ładunków (cargo)
 3. Pokaz działających systemów DTM i UTM w ramach U-Space w zastosowaniach w lotach dronów na potrzeby zarządzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury.
 4. Stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
 5. Droniada jest poligonem weryfikującym możliwości systemów opartych o bezzałogowce realizujących konkretne potrzeby mogące stać się podstawą nowatorskich produktów lub usług z zakresu zarządzania kryzysowego i geoinformacji.

W konkursie wezmą udział czteroosobowe zespoły akademickie, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić aktualne oraz potencjalne możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

Założenia

 1. Warunkiem startu w każdej konkurencji jest sprawny transponder ADS-B, dzięki czemu będzie można stale obserwować zespoły na potrzeby bezpieczeństwa i punktacji. Jeśli w trakcie lotu którykolwiek z dronów danego zespołu przestanie być widoczny w systemie ADS-B, zespół zostanie powiadomiony przez sędziów i niezwłocznie przerwie lot zgodnie z ustaloną wcześniej procedurą.
 2. Gwarantujemy osłonę praw autorskich rozwiązań poszczególnych zespołów.
 3. W konkursie punktujemy poszczególne, cząstkowe rozwiązania i nie uzależniamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji.
 4. Bezwzględnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie są wcześniejsze testy w kwietniu i maju 2019 r.
 5. Zespoły wykorzystują własne platformy latające oprogramowane zgodnie z założeniami konkursowymi.
 6. Urządzenia radiowe (transpondery ADS-B) wykorzystywane w zawodach, mogą pochodzić od różnych producentów, o ile przeszły one kontrolę spójności działania z systemem DTM dostarczonym przez firmę HAWK-E.
 7. System antykolizyjny bazuje na ustaleniach z 2018 r. –> 5zywiolow.pl/avoiding-collisions
 8. Lądowiska będą zwykłymi platformami 2×2 metry bez zainstalowanych urządzeń radiowych.
 9. Samochody do konkurencji „Auto na radio” zapewniają organizatorzy.
 10. Terenem akcji ma by Aeroklub Śląski w Katowicach, lotnisko Muchowiec
 11. Misję „Auto na radio” zespoły wykonują po trzy jednocześnie. Regulamin dopuszcza również loty po dwa i cztery jednocześnie.
 12. Nagrody są pochodną pozyskanych środków finansowych. Notabene w puli 2018 r. było 25 tys. złotych. Zwycięska Politechnika Łódzka zdobyła łącznie 18 tys. złotych.
Opis konkurencji i założenia organizacyjne są dostępne na OneDrive Sławomira Kosielińskiego (tel. 514828727), głównego organizatora Droniady: bit.ly/droniada2019a  oraz w Regulaminie Droniady 2019: bit.ly/regulamindroniady
Regulamin Droniady 2019
Regulamin Droniady 2019