Wyniki konkursu Droniada 2019

Komisja Sędziowska konkursu Droniada 2019 w składzie:
  • bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, kierownik Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB; przewodniczący Komisji Sędziowskiej
  • Grzegorz Bilski, prezes zarządu DronLab, wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej, dyrektor lotów
  • Ryszard Królikowski, wiceprzewodniczący, Spartaqs sp. z o.o.
  • Karol Juszczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro; sędzia techniczny
  • Maciej Zawistowski, ekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB, sekretarz Komisji Sędziowskiej

ogłasza, że:

Nagrodę Specjalną Fundacji Instytut Mikromakro za najlepsze demo Bezzałogowego Systemu Latającego, w tym przejście testu PansaUTM, w wysokości 2000 zł otrzymał zespół Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Specjalną Open Link sp. z o.o. za najszybsze dowiezienie przesyłki w konkurencji “Most powietrzny” w wysokości 3000 zł otrzymał zespól AI-Meth z Politechniki Śląskiej.

Nagrodę Specjalna Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa za najszybsze odnalezienie auta po kolorze karoserii w konkurencji “Auto na radio” w wysokości 5000 zł otrzymał zdobył AI-Meth z Politechniki Śląskiej.

Nagroda Premium w postaci płatnego stażu w Instytucie Lotnictwa została przyznana zespołowi Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10 tys. zł za zdobycie III miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 15 tys. zł za zdobycie II miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespól WUThrust z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 25 tys. zł za zdobycie I miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespół Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowo przyznano Nagrodę Specjalną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie – badania laboratoryjne maszyn trzech pierwszych zespołów w klasyfikacji generalnej.

Ponadto każdy z zespołów obecnych na Muchowcu, łącznie z wolontariuszami z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu z klas lotniczych, otrzymał Nagrodę Specjalną STMicroelectronics.