W 2017 r. na terenie Aeroklubu Krakowskiego sprawdzimy jak wykorzystać drony i bikony, infrastrukturę internetu rzeczy, w akcjach ratunkowych. Zapraszamy do udziału i wsparcia tego konkursu, który realnie pobudza rozwój rynku i daje argumenty decydentom do inwestycji w narzędzia analizy informacji

Oto jakie zadanie postawiliśmy przed zespołami dronowymi na Paradzie Robotów Droniadzie 2017 w Aeroklubie Krakowskim:

Przez Małopolskę przeszedł niespodziewanie huraganowy wiatr, który w porywach dochodził do 200 km/h. Zmiótł z powierzchni ziemi domostwa w odległości w promieniu do 900 metrów od punktu LAKSTART. Ratownicy medyczni zgodnie z metodą triage oznaczyli 10 ofiar zdarzenia, przy czym do oznakowania wykorzystali bikony. Te urządzenia nadają dookólny sygnał radiowy w technologii Bluetooth 4.0 o promieniu ok. 65 metrów. Bikony: RED – wymagana natychmiastowa ewakuacja; YELLOW – pilna ewakuacja; GREEN – poszkodowany chodzi o własnych siłach – zdalny nadzór), BLACK – zgon, ciało zostanie zabrane po zakończonej akcji ratowania życia.

Ratownicy odnajdowali poszkodowanych w różnych konfiguracjach: leżeli razem, inni w oddali. Ranni oczekiwali, że za chwilę zostaną ewakuowani.

Do akcji wkroczyły zespoły dronowe, by przygotować plan ewakuacji medycznej i ją wesprzeć.

Odprawa przedkonkusowa
O godz. 5.30 rozpoczęła się odprawa przed konkursem. Zespoły zapoznały się z warunkami bezpieczeństwa lotów, sytuacją meteo i zasadami poszukiwań “ofiar” huraganu.

W regulaminie ujęliśmy to tak:
Zadanie konkursowe  

6.1. Zadaniem Zespołów (tzw. misją) jest wykorzystując system inteligentny: dron + odbiornik bikonów (Gateway) + mapa cyfrowa, wspomóc prowadzenie ewakuacji medycznej 10 osób po ataku huraganowego wiatru w locie autonomicznym i ew. półautonomicznym.
6.2. Mapę cyfrową przygotowała zawczasu firma Esri Polska, partner Organizatora. Znajduje się ona pod adresem http://bit.ly/pobiednik2017. Natomiast współrzędne geograficzne odnalezionych bikonów (ofiar zdarzenia masowego) zespół nanosi od razu online do systemy ArcGis pod adresem http://bit.ly/formularz-gis.
6.3. Na wykonanie zadania zespół ma 30 minut. Składa się nań:
a) odnaleźć 10 osób i podać ich współrzędne geograficzne w systemie GIS bit.ly/formularz-gis, kierując się sygnałami nadawanymi przez bikony o nr UUID 3a49d7d0-d7cf-4946-8f3f-bd6e74219b5d, pozostawionymi przez ratowników-medycznych zgodnie z metodą triage;
b) odebrać nadawane przez bikony w technologii bluetooth statusy medyczne: RED (wymagana natychmiastowa ewakuacja); YELLOW (pilna ewakuacja); GREEN (poszkodowany chodzi o własnych siłach – zdalny nadzór), BLACK (zgon, ciało zostanie zabrane po zakończonej akcji ratowania życia) i na tej podstawie zaznaczyć na mapie, gdzie są ofiary;
c) sfotografować lub przeprowadzić transmisję na żywo z odnalezienia poszkodowanego oznaczonego bikonem o aliasie MIKROMAKRO2017 o podanych na odprawia przedkonkursowej parametrach Major/Minor, zaś wynik zapisać w systemie GIS bit.ly/formularz-gis.
d) Kategorie bikonów i schemat ich punktowania opisuje załącznik nr 5.
6.4. Wygra ten Zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie opisane w 6.3, zdobywając największą liczbę punktów.

Kto zdobył Nagrodę Główną i Nagrody Szefa BBN?

W konkursie Droniada zwyciężył zespół High Flyers – Academic Scientific Association. Zdobył Nagrodę Główną w wysokości 10 tys. złotych ufundowaną przez Fundację Instytut Mikromakro dzięki partnerstwu z Miastem Krakowem oraz Nagrodę Honorową Szefa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Firma Spartaqs przyznała jej również Nagrodę Specjalną – dron wyścigowy, zaś Esri Polska zaprosiła na warsztaty z narzędzi do obróbki obrazów. Znowuż Roborotor ufundował udział w Narodowej Wystawie Militarnej w strefie dronów.

II miejsce zajął zespół Squadron z AGH pod wodzą Łukasza Motyla. Również w ich trafiła Nagroda Honorowa Szefa BBN i Nagrody Specjalne od Roborotor i Spartaqs.

III miejsce wywalczył zespół Koło Naukowe Awioniki Melavio. Wracają do domu z Nagrodą Honorową Szefa BBN, nagrodami specjalnymi od Roborotor i Spartaqs.

Parada Robotów Droniada 2017 odbyła się pod Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego i Ministerstwa Rozwoju. Do konkursu przystąpiło ostatecznie 8 zespołów z 6 czołowych, polskich politechnik. 

Konkurs wsparły władze Miasta Krakowa, dzięki którym Fundacja Instytut Mikromakro 
mogła ufundować  Nagrodę Główną w wysokości 10 tys. złotych, firmy Kontakt.io, 
Flytech UAV, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji 
i Koniunktur, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Informacji Kryzysowej CBK. 
Całość zorganizowaliśmy w partnerstwie z Microsoft Imagine Cup - największym 
konkursem technologicznym dla startupów na świecie.

—-> Lista zakwalifikowanych zespołów

—-> Regulamin Konkursu

16 – 18 czerwca Parada Robotów Droniada: W piątek i sobotę równolegle do działań lotniczych prowadziliśmy w Aeroklubie Krakowskim Warsztaty reagowania kryzysowego. Poświęciliśmy je prezentacji m. in. Internetu Rzeczy w geoinformacji, zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności oraz zastosowaniom technik cloud computing w tym obszarze.