patronat_logo_kolor

W najbliższy czwartek, piątek i sobotę nad Aeroklubem Krakowskim się od dronów. Po raz pierwszy w konkursach profesjonalnych na świecie do jednej misji we wspólnej przestrzeni U-Space ruszą jednocześnie konkurencyjne zespoły.

Czyj dron uratuje ludzi odciętych od świata po powodzi i dowiezie im potrzebne lekarstwo: Politechniki Warszawskiej (dwa zespoły)? Politechniki Białostockiej? Politechniki Rzeszowskiej? Politechniki Łódzkiej? Krakowskiego zespołu Dronpix? A może Politechniki Wrocławskiej? Czy zadziałają systemy antykolizyjne, które zespoły stworzyły w oparciu o transpondery TR1 szczecińskiej firmy Aerobits i urządzenia WiFi warszawskiego startupu uspace.aero?

Potem ich drony ruszą na inspekcje dwóch odcinków linii średniego napięcia  15-20 kV. Huragan przewrócił nieokreśloną liczbę słupów.  Oceną szkód zajmą się drony. Słupy będą symulować tablice z kodami qr. Im szybciej zespoły odkryją zmiany w przebiegu sieci, tym łatwiej będzie energetykom przywrócić dostawy energii elektrycznej w okolicy.

Wreszcie całość zwieńczy w sobotę Olimpiada Droneradar, każdy dronowiec będzie mógł się sprawdzić w konkurencjach Citius, Altius, Fortius.

Poligon technologiczny 

Po raz kolejny organizujemy Droniadę 2018  jako konkurs dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji. Zaczyna się w najbliższy czwartek 7 czerwca i potrwa do soboty 9 czerwca w Aeroklubie Krakowskim (Pobiednik Wielki tuż za rogatkami Krakowa), na specjalnie przygotowanym poligonie technologicznym dla dronów, na którym sprawdzane są różne scenariusze wykorzystania bezzałogowców w sytuacjach kryzysowych (www.droniada.eu).

Tegoroczna Droniada to rzeczywisty sprawdzian działań w tzw. U-Space. W listopadzie 2016 roku, na konferencji wysokiego szczebla w Warszawie – Europejski Komisarz ds. Transportu – Violeta Bulc – ogłosiła powstanie i realizację koncepcji U-Space na terenie Unii Europejskiej – wprowadzającej drony do lotów autonomicznych nad miastem w duchu Internetu Rzeczy. Po raz pierwszy w konkursach profesjonalnych na świecie do jednej misji we wspólnej przestrzeni U-Space ruszą jednocześnie konkurencyjne zespoły z 8 czołowych polskich uczelni.

Najlepszy zespół wygra 10 tys. złotych. Drugie miejsce organizatorzy honorują sumą 5 tys. zł, zaś trzecie 2 tys. złotych. Dodatkowo Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach realizacji działań programu Żwirko i Wigura ufundowały nagrodę po 4 tys. złotych dla zespołów, które najlepiej wykonały zadanie „pilna dostawa cargo w U-space z wykorzystaniem innowacyjnych systemów antykolizyjnych” oraz za wygranie konkurencji „monitoring sieci średniego napięcia po przejściu huraganu”.

Droniada umożliwi przedstawicielom instytucji publicznych oraz przedsiębiorcom nabrać zaufania do koncepcji U-Space, sprawdzając przy tym kompetencje młodej kadry inżynierskiej, zaś głównym interesariuszom Programu Żwirko i Wigura (jak m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, MSWIA, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Nadzoru Technicznego, Transportowy Nadzór Techniczny, NCBR, PFR, Jastrzębska Spółka Węglowa) przetestować w praktyce wyłaniające się koncepty legislacyjno-infrastrukturalne. To także sprawdzian możliwości wykorzystania dronów w działaniach straży pożarnej dzięki współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.

Głównym organizatorem Droniady jest Fundacja Instytut Mikromakro wraz z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytutem Badawczym.  Honorowy Patronat objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Swoim patronatem zaszczycili nas również Prezydent Miasta Kraków, Jacek Majchrowski, i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotr Samson. Spartaqs sp. z o.o. jest Partnerem Strategicznym, który zbudował specjalne platformy IoT (Internet Rzeczy) do lądowania dronów w trybie automatycznym, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – Partnerem Bezpieczeństwa Lotniczego Droniady, zaś spółki JSW Innowacje i Globallogic – Partnerami. Poza tym w organizację zaangażowało się 12 podmiotów prywatnych i publicznych z kręgu IT i robotyki.

Platformy IoT Spartaqs

 

NOTABENE

Urban-space (U-space) to infrastruktura dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP), która ma w przyszłości umożliwiać bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów w przestrzeni powietrznej o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym. Ogólny plan powstania oraz wizja działania U-Space została zawarta w materiale Blueprint for U-Space, opracowanym przez SESAR JU.

Jego kluczowymi elementami w ramach realizacji Programu Żwirko i Wigura są

1) system zarządzania ruchem BSP (tzw. UTM – Unmanned (Aircraft System) Traffic Management), obejmujący m.in. możliwość lokalizacji drona w czasie rzeczywistym oraz komunikację z dronem (operatorem i systemami zarządzającymi lotem drona),

2) legislacja, która z jednej strony stymuluje rozwój rynku, a z drugiej zapewnia pełne bezpieczeństwo i prywatność firm i obywateli przez m.in. odpowiednie regulacje dotyczące lotów dronowych oraz zarządzania danymi uzyskiwanymi z tych lotów,

3) platforma popytowo-podażowa produktów i usług z wykorzystaniem dronów/BSP

Program Żwirko i Wigura to jeden z programów flagowych realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mający na celu długofalowy wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Program ten zakłada stymulowanie rozwoju zintegrowanych systemów zarządczych pozyskujących dane z bezzałogowych statków powietrznych – usługi oparte na wykorzystaniu dronów, a w perspektywie najbliższych 2-3 lat koncentrację działań na stworzeniu U-space – środowiska niezbędnego dla rozwoju rynku produktów i usług z zastosowaniem dronów/BSP.

pfr-ncbr-zwirko