Po raz siódmy zapraszamy do udziału w Droniadzie. Konkurs dla zespołów akademickich i w kategorii „open” w misjach specjalnych z wykorzystaniem technologii przemysłu 4.0 odbędzie się od 1 do 4 lipca 2020 r. [nowy termin]. Zaczynamy przygotowania!  

Technologią bazową jest teledetekcja w konkurencjach związanych z wiodącymi sektorami: inteligentnym rolnictwem (rolnictwem precyzyjnym), inwestycjami infrastrukturalnymi i monitoringiem bezpieczeństwa publicznego, w tym ze wsparciem bezpieczeństwa ruchu drogowego, szerzej – zarządzania kryzysowego. Ponadto: uczenie maszynowe; internet rzeczy, chmura obliczeniowa.

Zespoły mogą przystąpić do konkursu głównego z finałem na Droniadzie w dniach 1 -4 lipca 2020 r. albo zdecydować się na hackathon, konkurs otwarty (freestyle) z ogólnie zarysowanymi zakresami technologiczno–użytkowymi. Wówczas na Droniadzie szlifują założenia i przygotowują publiczny pokaz na sobotę 4 lipca 2020 r.

Konkurs Główny BEST SOLUTION

W konkursie startują zespoły akademickie lub konsorcja zespołów akademickich (wiodąca rola zespołu akademickiego z UE, możliwi konsorcjanci spoza UE oraz z sektora prywatnego).

 • Zespoły przedstawiają koncepcję rozwiązania problemu i na tej podstawie dopuszczani są do konkursu. Do finału w lipcu mają przejść cztery kamienie milowe/check point-y, czyli opracować kolejne fazy projektu i obronić je przed Komisją Sędziowską
 • Zespołom organizator zapewni wsparcie ekspertów i postara się o użyczenie transponderów ADS-B.
 • Zespołom są przydzielani (lub zespół sam ich wyznacza) mentorzy ds. teledetekcji, prac inżynierskich oraz organizacji i zarządzania.
 • W skład zespołu musi wchodzić licencjonowany operator UAV, zaś zespół winien zadbać o współpracę z ekspertami od bezpieczeństwa ruchu drogowego i rolnictwa precyzyjnego.
Konkurs Otwarty FREESTYLE (hackathon

W konkursie mogą startować zespoły akademickie, w tym spoza UE oraz zespoły profesjonalne.

 • Zakresy technologiczne i funkcjonalne zdefiniowane bardzo ogólnie z zakresu wykorzystania dronów w bezpieczeństwie ruchu drogowego, rolnictwie precyzyjnym lub inwestycjach infrastrukturalnych
 • Zespół, który przystąpi do konkursu ma przedstawić własne, ciekawe, działające rozwiązanie.
 • Organizatorzy nie monitorują w sposób ścisły prac zespołu – oczekuje się przedstawienia opisu rozwiązania, następnie zaś dopracowanie go na Droniadzie oraz prezentacji tam (realna akcja).

Autostrada dwujedniowa

Konkurencja „Korytarz życia” 

Pojazdy uprzywilejowaneNa autostradzie doszło do karambolu. Kierowcy, zorientowawszy się w sytuacji, tworzą zgodnie z Prawem o ruchu drogowym korytarz życia. Odtąd poruszają się w nim wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Niestety, niektórzy kierowcy próbują skorzystać z niego, blokując przejazd policji, straży czy karetek pogotowia. Twoim zadaniem jest w 15 minut zidentyfikować intruzów i wspomóc akcję ratowniczą.

 • Odwzorujemy stumetrowy odcinek autostrady w jednym kierunku po dwa pasy ruchu. Pasy ruchu mają po 3,75 m.
 • Pasy rozdziela linia pojedyncza przerywana długa o szerokości 0,12 m, długości 4 metrów i 8 metrach odstępów między odcinkami (znak P-1a)
 • Szerokość pasa awaryjnego z prawej strony wynosi 3 metry.
 • Z lewej strony barierka pośrodku pasu zieleni oddziela jednokierunkowe jezdnie autostrady
 • W tym uproszczonym modelu autostrady rozstawimy 20 samochodów, które utworzą korytarz życia po 10 aut w kolumnach z lewej i prawej strony.
 • W korytarzy życia będzie się przemieszczał pojazd uprzywilejowany wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie z wyjątkiem, gdy się zatrzyma się (opcja scenariuszowa)
 • Auto, które nie jest właściwie oznaczonym pojazdem uprzywilejowanym, jest intruzem.
 • Znajdź pojazd uprzywilejowany, wskaż następnie instruza/zów, sfotografuj tablicę rejestracyjną wszystkich pojazdów w obrębie korytarza życia, odczytaj ich treść, przekaż zdjęcia lub film na stanowisko dowodzenia w trybie automatycznym.
 • Nie wolno bezpośrednio latać nad pojazdami w korytarzu życia ani autami stojącymi na poboczach
 • Konkurencję wygrywa ten, kto szybciej i bezbłędnie zidentyfikuje samochody popełniające przestępstwo, odnajdzie pojazd uprzywilejowany, odczyta prawidłowo treść tablic i przekaże dowody na stanowisko dowodzenia. Masz na to maksymalnie 15 minut.
 1. Zespoły losują scenariusze w środę 1 lipca, lecz ich nie poznają przed misją. To system inteligentny z wykorzystaniem drona ma odkryć anomalię, którą są intruzi w korytarzu życia, ale także pojazd uprzywilejowany.
 2. Loty odbywa się w trybie automatycznym na wysokości między 10 a 30 m AGL.
 3. Na pokładzie drona ma być zainstalowany transponder, by centrum dowodzenia na bieżąco śledziło przebieg misji.
 4. Nie wolno lecieć bezpośrednio nad korytarzem życia. Niedopuszczalne jest wlecieć dronem między samochody w tym korytarzu. Szukamy metody wykrywania anomalii i fotografowania tablic rejestracyjnych bez konieczności „dotyku” aut.
 5. Samochody w obrębie korytarzu życia mogą się powoli ruszać tj. poniżej 7 km/h (do dyskusji)
 6. Misję wykonują poszczególne zespoły pojedynczo. W powietrzu może być więcej niż 1 dron danego zespołu.
 7. Punktacja jest przedmiotem dyskusji.
Konkurencja „Trzy kolory

Droniada 2020 konkurencja Trzy kolory

Na eksperymentalnym polu o wielkości między 40 a 50 hektarów  rosną warzywa m. in. kapusta, ziemniaki, buraki i młode iglaki. Należy wykryć ogniska chorób roślin: mączniaka rzekomego kapustowatych, fytoftorozę oraz mączniaka prawdziwego. Wyróżniają się one odpowiednią barwą RGB, przyporządkowaną doń figurą geometryczną i wielkością zajętej powierzchni.

Poszczególne ogniska patogenów symbolizują rozłożone płasko na ziemi banery pokryte jednolicie przypisaną doń kolorem RGB w kształcie następujących figur geometrycznych:  kwadraty (mączniak rzekomy kapustowatych), trójkąty równoramienne (fytoftoroza) i kółka (mączniak prawdziwy).

Figury są różnej wielkości, co symbolizuje skalę zakażenia patogenem roślin.

Mączniak rzekomy kapustowatych

Na naszym polu tą chorobę symbolizują trzy kwadraty o różnej wielkości w kolorze złotym:
RED 212; GREEN 159; BLUE 65

Fytoftoroza

Na naszym polu tą chorobę symbolizują trzy trójkąty o różnej wielkości w kolorze brązowym:
RED 147; GREEN 107; BLUE 76

Mączniak prawdziwy 

Na naszym polu tą chorobę symbolizują trzy koła o różnej wielkości w kolorze beżowym:
RED 249; GREEN 246; BLUE 227

Konkurencja „Trzy kolory” – jak wygrać?

W przeddzień tej konkurencji, czyli najprawdopodobniej w czwartek 4 horganizatorzy zgadzają się na oblot eksperymentalnego pola. Nazajutrz zespół ma w sposób automatyczny wykryć 3 x kwadrat, 3 x trójkąt, 3 x koło, uwzględniając przyporządkowaną im barwę RGB i określając współrzędne geograficzne środka figury. Dron musi sfotografować każdą wykrytą figurę. System teleinformatyczny winien na bieżąco liczyć powierzchnię odkrytej figury, tj. obszar zajęty przez patogen.

Tuż po wylądowaniu szef misji składa raport jurorom, podając, ile wykrył figur, jakie są to patogeny i jaki zajmują obszar w podziale na poszczególne figury. Na dowód przedstawia zdjęcia każdej wykrytej figury i współrzędne geograficzne środka. Wygra ten, kto najszybciej poprawnie zlokalizuje ogniska patogenów.

Kalendarium

Konsultacje o założeniach Droniady 2020 odbywają się na Facebook Droniady @droniadacc i potrwają do 2 grudnia. 12 grudnia zorganizujemy warsztat poświęcony Droniadzie.
Do końca stycznia 2020 przyjmujemy zgłoszenia mailowe do udziału w konkursie zarówno od zespołów wybierających ścieżkę „Best solution” jak i „Freestyle”, o ile lider zespołu nakreśli kierunkowo sposób rozwiązania postawionych zadań. Tym, co się zgłoszą później, nie gwarantujemy opieki mentorów.
Wpisowe na Droniadę wynosi 1000 zł brutto. W zamian oferujemy wsparcie merytoryczne, katering konferencyjny, koszulkę dla 4 głównych członków zespołu, doświadczenie i przygodę. Na miejscu zorganizujemy też giełdę pracy kadr przemysłu 4.0 i spotkania B2B z potencjalnymi inwestorami.
W marcu zespoły zdają pierwszy raport. Muszą doprecyzować jak chcą wykonać zadanie i potwierdzić gotowość do implementacji transponderów.
W lipcu spotykamy się w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Jozefowie k. Warszawy, by system bezzałogowy przeszedł testy właściwości lotnych i m. in. wodoodporności.
Zespoły zjeżdżają najpóźniej w środę rano 1 lipca na wyznaczone miejsce Droniady i zostają tam do niedzieli.

 • O godzinie 12.00 w środę 1 lipca nastąpi uroczyste otwarcie Droniady. Liderzy zespołów zbierają się na losowaniu startów w konkurencji „Demo systemu”, część teoretyczna i praktyczna.
 • Od 12.30 każdy zespół – ze ścieżki „Best solution” i „Freestyle” przedstawia swój system bezzałogowy. Ma na to 7 minut. Kolejne 7 minut należy do pytań jurorów. Potem zapraszają zespoły do testu sprzętu w locie. Wreszcie jurorzy oceniają całościowo demo systemu i decydują, czy dopuścić zespół do konkurencji praktycznych.
 • Komunikat w tej sprawie wieczorem podczas seminarium droniadowego.
 • 2 lipca (czwartek) po porannej odprawie przystępujemy do rozegrania konkurencji „Korytarz życia”. Zespoły na całą swoją misję mają 15 minut.
 • W tym samym czasie zespoły ścieżki „Freestyle” pracują nad swoimi rozwiązaniami.
  Po konkurencji zespoły dokonują testowego oblotu eksperymentalnego pola, na którym rozegramy konkurencję „Trzy kolory”.
 • Po południu rozpoczynamy seminarium droniadowe – ogłaszamy wyniki konkurencji „Korytarz życia”.
 • 3 lipca (piątek) po odprawie rusza konkurencja „Trzy kolory”. Jednocześnie startuje giełda pracy kadr przemysłu 4.0 i warsztaty specjalistyczne o dronach w różnych gałęziach gospodarki. Po południu do akcji przystępują zespoły ścieżki „Freestyle”. W zależności od ich liczby ich sprawdzian rozciąga się również na sobotę.
 • Wieczorem 3 lipca – ogłoszenie wyników konkurencji „Trzy kolory”.
 • 4 lipca Mistrzostwa Operatorów Dronów i ceremonia wręczenia nagród Droniady.

—Pngtree—one line drawing of a_3779932