Zgodnie z regulaminem konkursu Droniada 2017 pod hasłem „Internet rzeczy w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie medycznym” Komitet Organizacyjny ocenił prezentacje 11. zespołów akademickich, które chciałyby wziąć w nim udział.

Zaprezentowane przez zespoły akademickie koncepcje przeprowadzenia akcji poszukiwawczo-ratunkowej z użyciem bikonów, dronów i analizy informacji, mają ogromny potencjał biznesowy. Diabeł tkwi w szczegółach. 16-18 czerwca przekonamy się w Aeroklubie Krakowskim, czyje rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Niewątpliwie kluczem jest pełna automatyzacja misji i analizy informacji.

Bardzo nas cieszy, że zespoły generalnie już wiedzą, że Droniada jest konkursem interdyscyplinarnym, w której platformy latające mają do odegrania swoją rolę, ale wcale nie najważniejszą. Dopiero w połączeniu z analizą matematyczną siły sygnałów nadajników BLE, szerzej – analizą sytuacji podczas zdarzenia masowego i odpowiednim podziałem zadań w zespole, można mówić o kompleksowym rozwiązaniu.  

Oceny w skali szkolnej od 1 do 6 szesnastu członków Komitetu Organizacyjnego, w skład którego wchodzą eksperci z dziedziny internetu rzeczy, teleinformatyki, robotyki i zarządzania kryzysowego, wskazują na różnice podejścia do zadania konkursowego poszczególnych zespołów. Mimo to śmiemy twierdzić, że to jeden z nielicznych konkursów, w których koncepcje teoretyczne od razu mogą zostać zweryfikowane w praktyce i wdrożone do działania. Tu realnie łączymy świat internetu rzeczy z systemami bezzałogowymi. Nie opowiadamy bajek. Musisz uratować życie ludzkie.  

Komitet zarekomendował Organizatorowi Konkursu dopuszczenie do zawodów o Nagrodę Główną i inne nagrody specjalnej całej “jedenastki”, lecz niestety następnej fazy proceduralnej nie przeszły dwa ostatnie zespoły. W rezultacie w konkursie weźmie udział 9 drużyn z 7 politechnik. Lada dzień przekonamy się jak się sprawdzą w akcji. Niech się Wam darzy!

Euroavionic. Politechnika Rzeszowska    5,44
Jedi Koło Naukowe. Politechnika Wrocławska   4,81
Buzz Droids. Politechnika Łódzka    4,75
SQUADRON Akademia Górniczo-Hutnicza    4,75
KNA MelAvio. Politechnika Warszawska    4,69
High Flyers. Politechnika Śląska    4,63
Koło Naukowe Adek. Politechnika Warszawska. Wydział Elektryczny 4,44
Senior. Akademicki Klub Lotniczy. Politechnika Wrocławska 4,25
DroneToRescue. Szkoła Główna Służby Pożarniczej   4,25
Akademicki Klub Lotniczy. Junior. Politechnika Wrocławska 4,06 (rezygnacja z udziału)
Lotnicze Koło Naukowe. Politechnika Śląska. Wydział Transportu 3,63 (rezygnacja z udziału)

Oceny zespołów kwalifikacje Droniada