?? Український переклад / Tłumaczenie Ukraińskie

hackathon01 Droniada GZM

 

Przedstaw pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykrywanie ugoru zielonego czy też na ochronę środowiska z wykorzystaniem dronów i analizy informacji. Weź udział w ścieżce freestyle w konkursie Droniada GZM 1 – 4 lipca 2020 roku!

Konkurs Droniada organizujemy od 2014 r. W tym roku pod auspicjami naszego współorganizatora i Partnera Głównego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) pragniemy poznać algorytmy automatycznego wykrywania intruzów w autostradowym korytarzu życia oraz koncepcje wykrywania patogenów chorób roślin (vide Regulamin). Te dwa zagadnienia są przedmiotem konkurencji w konkursie głównym, w którym prawo do startu mają zespoły akademickie i stowarzyszone z uczelniami wyższymi. Pula nagród w konkursie głównym wynosi 37 tys. złotych.

Jednakże widzimy, że czas dopuścić do zawodów także innowatorów spoza środowiska akademickiego lub takich, którzy wolą działać solo. Temu służy właśnie ścieżka freestyle, nasz droniadowy hackathon.

O ile konkurs główny Droniada GZM 2020 dzielimy na część online i część terenową, o tyle nasz hackathon z racji na epidemię zorganizujemy głównie w internecie. Wyjątkiem są osoby, które biorą udział w konkurencjach terenowych i chciałyby przed nimi zademonstrować swoje pomysły w ścieżce freestyle.

Oznacza to, że ta część Droniady ma charakter całkowicie otwarty. Każdy może spróbować swoich sił! Zarejestruj się w hackathonie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie droniada.eu, zaznacz, że startujesz w ścieżce freestyle, następnie zacznij przygotowania. Nie wymagamy opłaty startowej, natomiast w przypadku wygranej i komercjalizacji projektu, zastrzegamy sobie prawo do wyłączności na jego obsługę medialną i public affairs.

Zasady

Do udziału zapraszamy:

 1. wszystkie osoby, które potrafią połączyć kompetencje informatyczne, analityczne, geoinformacyjne z wiedzą o możliwościach dronów;
 2. tych, co wolą działać samodzielnie, jak i tych, co wolą pracę zespołową;
 3. dobrze się czują w prezentacjach online ?.

Chodzi o następujące zagadnienia:

A. bezpieczeństwo ruchu drogowego
B. wykrywanie ugoru zielonego w sposób automatyczny
C. koncepcja wykorzystania dronów w ochronie środowiska

Zastanów się, co możesz wnieść od siebie. Pomyśl nad formą realizacji zadania. Czy będzie to wyłącznie sucha prezentacja Twojej koncepcji, czy też aplikacja, która analizuje i podaje wyniki w czasie rzeczywistym? A może połączysz aplikację ze zbieraniem danych na żywo z drona?

W każdym razie oczekujemy od Ciebie pomysłowości, zaangażowania, wykazania się kompetencjami informatycznymi, analitycznymi i zarządczymi. Nie musisz umieć pilotować drona – określ, jakie dane są potrzebne i zaproponuj, by tą część zadania wykonał wykwalifikowany operator. A jeśli oprogramujesz latającego robota, wykonaj pokazową misję w swojej okolicy – nie trzeba przyjeżdżać do Katowic na lotnisko Muchowiec. Jeśli zrobisz to na żywo podczas prezentacji, niewątpliwie zwiększą się szanse na wygraną. Możesz też jednak poprzestać na multimedialnej prezentacji – liczy się pomysł!

Organizacja

Na tydzień przed Droniadą, czyli 24 czerwca, potwierdź swoją gotowość do startu, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie konkursowej: https://www.5zywiolow.pl/rejestracje/. Równolegle przedłóż w mailu do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Sławomira Kosielińskiego (kosiel@mikromakro.pl) zagadnienie, jakie sobie wybrałeś, jak się nazywa Twój projekt i czy będziesz prezentował np. misję drona na żywo albo działanie aplikacji. Słowem, czy Twój występ będzie nastawiony na teorię czy też praktykę. Napisz też kilka zdań o sobie i załącz swoje zdjęcie o wymiarach 1200 x 1200 px (kwadrat), byśmy mogli uwiecznić, kto bierze udział w konkursie.

Po drodze sprawdź, czy masz zainstalowany Microsoft Teams, który wybraliśmy na platformę organizacji Droniady GZM online, ew. jako zapasowy może być Zoom. Wyślemy do Ciebie zaproszenie, byś się dołączył do utworzonego specjalnie zespołu (grupy) uczestników freestyle. Następnie sprawdzimy jakość połączenia, rozmawiając z Tobą osobiście.

W środę 1 lipca o 10.00 zaczynamy konkurs. Po wprowadzeniu, w którym online uczestniczą wszyscy uczestnicy, Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska, uczestnicy prezentują w indywidualnych sesjach swoje dokonania według kolejności alfabetycznej (nazwisko, imię). Mają na to 7 minut. Kolejne 7 zajmują pytania Sędziów. Wobec tego gorąco rekomendujemy przekazanie zawczasu prezentacji w formie pptx, prezi czy też pdf, byśmy się zorientowali o co chodzi.

Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Metropolii GZM w wysokości 3 tys. złotych, otrzyma ta osoba, która:

a) wykaże sensowność i wykonywalność projektu
b) przekonująco i ciekawie przedstawi swój projekt
c) oceni, ile czasu zajmie doprowadzenie projektu do realizacji i poda przybliżone koszty wymaganych inwestycji
d) wskaże wymagane etapy w projekcie
e) pozostanie w zgodzie z obowiązującym prawem lub oczekującym na wejście w życie jak np. rozporządzenia unijne w zakresie bezzałogowych statków powietrznych czy też Prawo Zamówień Publicznych
f) dokona demonstracji systemu w trakcie pokazu np. pokazując film lub relację na żywo.

W skład komisji Sędziowskiej wchodzi pięciu jurorów. Aby wygrać, liczymy medianę z ocen w każdej z kategorii ocen ze wszystkich startujących w skali od 0 do 6. W przypadku dwóch lub więcej projektów o tej samej ocenie, decyduje dogrywka, w której należy udowodnić, że taki system / aplikacja rzeczywiście może zadziałać.

W zależności od liczby uczestników konkurencja może trwać od 1 do 4 dni. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 lipca wraz z zakończeniem rywalizacji konkursu głównego.

Hackathon Droniada GZM

Regulamin hackathonu – ścieżki freestyle konkursu Droniada GZM 2020

 1. Termin

1 – 4 lipca 2020 roku

1 lipca o godz. 10 rozpoczyna się konkurs. Od tego dnia uczestnicy będą prezentować swoje projekty.

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia do ścieżki freestyle przyjmujemy do 24 czerwca 2020 r. Do tego dnia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie konkursowej: https://www.5zywiolow.pl/rejestracje/.

 1. Konkurs

Przedstaw swój pomysł na aplikację, system teleinformatyczny, bazę danych, system informacyjny wykorzystujący m. in. dane pozyskane z drona lub tworzący wraz z nim spójną całość.

Szukamy pomysłów na:

A. bezpieczeństwo ruchu drogowego
B. wykrywanie ugoru zielonego w sposób automatyczny
C. koncepcja wykorzystania dronów w ochronie środowiska

Nie musisz umieć pilotować drona – określ, jakie dane są potrzebne i zaproponuj, by tą część zadania wykonał wykwalifikowany operator. A jeśli oprogramujesz latającego robota, wykonaj pokazową misję w swojej okolicy – nie trzeba przyjeżdżać do Katowic na lotnisko Muchowiec. Jeśli zrobisz to na żywo podczas prezentacji, niewątpliwie zwiększą się szanse na wygraną. Możesz też jednak poprzestać na multimedialnej prezentacji – liczy się pomysł!

Napisz kilka zdań o sobie i wyślij nam swoje zdjęcie o wymiarach 1200 x 1200 px (kwadrat). Konkurs będzie się odbywał na platformie Microsoft Teams lub ZOOM (decyzja zapadnie po 24 czerwca). Wypowiedzi konkursowe mają trwać do 7 minut, w tym ew. 2 minuty na film. Sędziowie na zadawanie pytań mają do 10 minut. Aby wygrać, liczymy medianę z ocen w każdej z kategorii ocen ze wszystkich startujących w skali od 0 do 6. W przypadku dwóch lub więcej projektów o tej samej ocenie, decyduje dogrywka, w której należy udowodnić, że taki system / aplikacja rzeczywiście może zadziałać.

 1. Pozostałe założenia konkursu
 • Udział biorą tylko prace autorskie (samodzielnie wykonane)
 • W konkursie nie mogą brać udziału projekty komercyjne (za które uczestnik otrzymał wynagrodzenie)
  1. Kryteria oceny:
  2. a) wykaże sensowność i wykonywalność projektu
  3. b) przekonująco i ciekawie przedstawi swój projekt
  4. c) oceni, ile czasu zajmie doprowadzenie projektu do realizacji i poda przybliżone koszty wymaganych inwestycji
  5. d) wskaże wymagane etapy w projekcie
  6. e) pozostanie w zgodzie z obowiązującym prawem lub oczekującym na wejście w życie jak np. rozporządzenia unijne w zakresie bezzałogowych statków powietrznych czy też Prawo Zamówień Publicznych
  7. f) dokona demonstracji systemu w trakcie pokazu np. pokazując film lub relację na żyw nnnn

Zgłoszenie

W przypadku, gdy praca jest już zaczynem aplikacji, nie zaś tylko prezentacją multimedialną) należy dostarczyć do organizatorów również pliki źródłowe i wynikowe zgłaszanych prac (w celu weryfikacji oryginalności tworzonego projektu). Organizatorzy zobowiązują się do nienaruszania praw autorskich uczestników i nieudostępniania źródeł osobom trzecim. Punkt będzie przestrzegany również w wypadku prac dostępnych online (aplikacji internetowych).

Prawa autorskie do prac zostają przy autorach i nie są przenoszone na organizatora.

Wziąć udział mogą tylko osoby powyżej 18 roku życia.

Wyniki Festiwalu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prezentacji prac, fotografii, fragmentów wystąpień uczestników na stronach internetowych związanych z hackathonem oraz w mediach firmowanych przez patronów medialnych.

Wyniki będzie można poznać 4 lipca. Zostaną one ogłoszone przez jury na stronie na facebooku, jak i na stronie droniada.eu oraz w specjalnej relacji na YT.

hackathon03 Droniada GZM