Oto karta oceny pracy zespołów konkursu Droniada 2019. Pełni funkcję zarazem checklisty dla zespołów jak i jurorów. Po wypełnieniu stanie się protokołem Komisji Sędziowskiej, na podstawie którego fundatorzy nagród, w tym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – fundator Nagród Głównych Przewodniczącego GZM – dopełnią formalności .

Nagrody Droniady 2019

Spotkajmy się zatem w Aeroklubie Śląskim w Katowicach, lotnisko Muchowiec, 5 – 8 czerwca 2019 r., by osobiście sprawdzić, w jakim stopniu ta checklista została zrealizowana.